"Θάψιμο με το γάντι"

Submitted by Afroditi Dimitriou on 14.02.2018

"Θάψιμο με το γάντι" (Greek) — Εξαφανίζω κάτι με “έντεχνο” τρόπο ή καταφέρομαι άσχημα εναντίον κάποιου με όχι ξεκάθαρο τρόπο. Υποδόρια επίκριση.

Greek, explained by Afroditi Dimitriou on Wed, 14/02/2018 - 18:17

Translations of ""Θάψιμο με το γάντι""

Germandurch die Blume sprechen
Explanations: