Μανώλης Πλατής lyrics

  • Country: Greece
  • Genre: Folk
  • Original spelling: Εμμανουήλ Πλατής

No songs listed

Μανώλης Πλατής transcription requests
Γιαβρί (Λέρος) Greek 
Comments