παρά μία τεσσαράκοντα

Submitted by Marica Nicolska on 07.07.2018

παρά μία τεσσαράκοντα (Greek) — πολυ σοβαρα

Greek, explained by Marica Nicolska on Sat, 07/07/2018 - 17:15

Translations of "παρά μία τεσσαράκοντα"

RussianВсыпать по первое число
Explanations: