Мен-Койонок (Transliteration)

Advertisements
Altai

Мен-Койонок

Jалан jерде ойынду,
Jер алдында jадынду,
Jажыл корбо кыркыйтан,
Jараш седен койон мен.
 
Мен, мен койонок
Мен, мен койонок
Мен, мен койонок
Мен, мен койонок
 
Тууны кырлай мантайтан,
Турган олон отойтон,
Тусту мырча jемидим,
Туулан койон мен эдим.
 
Мен, мен койонок
Мен, мен койонок
Мен, мен койонок
Мен, мен койонок
 
Кырлан jерде уйамды,
Кызыл тулку тапайтан,
Боочыда jолымды,
Боро уку билбейтен.
 
Мен, мен койонок
Мен, мен койонок
Мен, мен койонок
Мен, мен койонок
 
Jерге jурген бойымды,
Jедип тудар неме jок,
Тууга чыккан койонды,
Тудуп алар арга jок.
 
Мен, мен койонок
Мен, мен койонок
Мен, мен койонок
Мен, мен койонок
 
Submitted by Ww Ww on Mon, 10/10/2016 - 00:52
Align paragraphs
Transliteration

Men-Koionok

Versions: #1#2
Jalan jerde oiindoo,
Jer aldinda jadindoo,
Jadzil korbo kirkiytan,
Jarash seden koion men.
 
Men, men koionok
Men, men koionok
Men, men koionok
Men, men koionok
 
Tyooni kirlai mantaitan,
Toorgan olon otoiton,
Toostoo mircha jemydym,
Tyoolan koion men aydym.
 
Men, men koionok
Men, men koionok
Men, men koionok
Men, men koionok
 
Kirlan jerde ooyiamdi,
Kizil toolkoo tapaitan,
Boochida jolimdi,
Boro ookoo bylbayten.
 
Men, men koionok
Men, men koionok
Men, men koionok
Men, men koionok
 
Jerge joogen boiimdi,
Jedyp toodar neme jok,
Tyooga chikkan koiondi,
Toodoop alar arga jok.
 
Men, men koionok
Men, men koionok
Men, men koionok
Men, men koionok
 
Submitted by Ww Ww on Mon, 10/10/2016 - 01:05
Author's comments:

ge = g + e, not je

More translations of "Мен-Койонок"
TransliterationWw Ww
See also
Comments