Мой ли си ти? (English translation)

Advertisements
Bulgarian

Мой ли си ти?

1.Мой ли си ти?
Че аз вечно с теб ще съм.
Мой, мой бъди,
без теб нямам сън.
 
До тебе ще лежа.
дори да е лъжа.
 
Припев:
Ти си вътре в мойта кръв,
как обичам те такъв
страшен, нежен и опасен.
Ти си вътре в мойта кръв,
как обичам те такъв.
Все мълчиш но си ми ясен.
Пак се правиш на студен,
ала знам че искаш мен.
Ти си вътре в мойта кръв,
как обичам те такъв
отвратително прекрасен.
 
2.Знам че си лош,
но смърт в мене ще болиш.
Теб всяка нощ,
теб чакам аз
 
и твоят сън докрай,
ти миг поне ми дай.
 
Припев: (1х) х (1х)
Ти си вътре в мойта кръв,
как обичам те такъв
страшен, нежен и опасен.
Ти си вътре в мойта кръв,
как обичам те такъв.
Все мълчиш но си ми ясен.
Пак се правиш на студен,
ала знам че искаш мен.
Ти си вътре в мойта кръв,
как обичам те такъв
отвратително прекрасен.
 
Submitted by Emre Ahmed on Sun, 21/10/2018 - 17:52
Align paragraphs
English translation

Are you mine?

1.Are you mine?
That I will be with you forever.
Mine, be mine,
i don't have dream without you.
 
I will lie down to you,
even if it's a lie.
 
Chorus:
You are inside into my blood,
how i love you
scary, gentle and dangerous
You are inside into my blood,
how i love you,
you keep silent but you're my clear.
You're making cold again,
but i know that you want me.
You are inside into my blood,
how i love you,
disgustingly wonderfull.
 
2.I know that you're bad,
but you will hurt me to death.
You every night
i'm waiting you
 
and your dream to the end,
at least give me for a moment.
 
Chorus: (1x) x (1x)
You are inside into my blood,
how i love you
scary, gentle and dangerous
You are inside into my blood,
how i love you,
you keep silent but you're my clear.
You're making cold again,
but i know that you want me.
You are inside into my blood,
how i love you,
disgustingly wonderfull.
 
Submitted by Emre Ahmed on Sun, 21/10/2018 - 18:10
Comments