Advertisement

שמש | Shemesh (Transliteration)

Advertisement
Hebrew

שמש | Shemesh

כשתעלה השמש, יתגלה מסך האור
ניחוחות בשלל צבעים עושים אותי שיכור
בואי ונלך הביתה (בואי ונלך), אנחנו לא קשורים לזה
אם זה לא יקרה הלילה (אולי בעולם אחר)
זה לא יקרה בלאו הכי
 
עכשיו זה זמן ירח, נתפזר לכוכבים
ממה אתה בורח? אתה פוחד, היא שאלה אותי
בואי ונלך הביתה (בואי ונלך), אנחנו לא קשורים לזה
אם זה לא יקרה הלילה (אולי בעולם אחר)
זה לא יקרה בלאו הכי, בלאו הכי
 
מאוחרי השמש יש מקום שהוא רק שלך ושלי
ורוח של ערב מזכירה לי מי אני
בואי ונלך הביתה (בואי ונלך), אנחנו לא קשורים לזה
אם זה לא יקרה הלילה (אולי בעולם אחר)
זה לא יקרה בלאו הכי, בלאו הכי
 
Submitted by Thomas222 on Thu, 17/05/2018 - 15:37
Last edited by Thomas222 on Fri, 31/08/2018 - 21:40
Align paragraphs
Transliteration

Shemesh

Ksheta'aleh hashemesh, yitgaleh masach ha'or
Nichochot bishlal tsva'im ossim otti shikor
Boi venelech habaita (Boi venelech), anachnu lo kshurim laze
Im ze lo yikre halaila (Ulay be'olam acher)
Ze lo yikre belav hachi
 
Achshav ze zman yare'ach, nitpazer lakochavim
Mima atta bore'ach? Atta poched, hi sha'alah otti
Boi venelech habaita (Boi venelech), anachnu lo kshurim laze
Im ze lo yikre halaila (Ulay be'olam acher)
Ze lo yikre belav hachi, belav hachi
 
Me'achorei hashemesh yesh makom shehu rak shelach vesheli
Veruach shel erev mazkira li mi ani
Boi venelech habaita (Boi venelech), anachnu lo kshurim laze
Im ze lo yikre halaila (Ulay be'olam acher)
Ze lo yikre belav hachi, belav hachi
 
Submitted by Thomas222 on Thu, 17/05/2018 - 16:34
More translations of "שמש | Shemesh"
TransliterationThomas222
See also
Comments