Al di là del fiume (Bulgarian translation)

Advertisements
Bulgarian translation

Отвъд реката

Истинските причини
никой няма ти ги обясни,
нито какви механизми дават начало
на някакъв вид болезненост.
 
Още с първата усмивка
загубиш устойчивостта,
склонен си да се подхлъзнеш
в едно нарастващо любопитство,
 
което те бута напред.
Онази все тъй детска непредпазливост
те повлича със себе си –
отгатни, отгатни какво е.
 
Отвъд реката
ще се озовеш
и поредния мост
ще прекосиш.
 
Един повей на вятъра
нарушава спокойствието
и една напълна моя несъзнателност
ми представя за добра тази вярност.
 
В тази коварна игра
къде се намира
неудържимата радост
от непокорство и безнравственост?
 
И ето че ме повлича
към разчистването на всички спомени
и мисли мои
да натрупам своите „имало някога“,
 
за да направя огън от тях,
и в личния си запас от глупави постъпки
ще намеря причина.
Точно на теб не съм казвала „не“.
 
Отвъд реката
ще дойда при теб
и страховете
ще ги преглътна.
 
Отвъд реката
ще се озова,
отвъд реката
ще се озова.
 
EN: If you have any suggestions about improving a translation, feel free to do so, I'd be really grateful. In case you would like to use any of my translations anywhere, all I would like you to do is to mention where you've taken it from and to notify me if possible. After all, other people's content should be given proper credit, right?
BG: Ако в някой превод има нещо, което не ви звучи добре, не се стеснявайте да ми кажете, ще съм благодарен за помощта. В случай че искате да използвате който и да е от преводите ми някъде, не искам нищо друго освен да споменете откъде сте го взели и по възможност да ме уведомите. Все пак бива чуждият труд да се цени, нали така?
Submitted by nicholas.ovaloff on Wed, 04/04/2018 - 11:26
Last edited by nicholas.ovaloff on Thu, 05/04/2018 - 23:40
Italian

Al di là del fiume

More translations of "Al di là del fiume"
Idioms from "Al di là del fiume"
See also
Comments