Mina - Al di là del fiume (Bulgarian translation)

Italian

Al di là del fiume

I veri motivi
nessuno te li spiegherà,
che meccanismi danno il via
ad una specie di morbosità.
 
Un primo sorriso
e perdi la stabilità
e tendi a scivolare via
in un crescendo di curiosità
 
che ti spinge più in là.
L'imprudenza rimasta bambino
ti trascina con sé.
Indovina, indovina cos'è.
 
Al di là del fiume
ti ritroverai,
un altro ponte
attraverserai.
 
Un soffio di vento
increspa la tranquillità
e un'incoscienza tutta mia
mi dà per buona questa fedeltà.
 
Nel gioco sottile
da quale parte sta
l'insostenibile allegria
di trasgressione e immoralità?
 
E mi trascina più in là
allo sgombro di tutti i ricordi
e i pensieri che ho,
ammucchiare i miei "c'era una volta"
 
per farne un falò
e nel mio stupidario privato
un perché troverò.
Proprio a te non ho detto di no.
 
Al di là del fiume
ti raggiungerò
e le paure
me le inghiottirò.
 
Al di là del fiume
mi ritroverò,
di là del fiume
mi ritroverò.
 
Submitted by nicholas.ovaloff on Wed, 21/03/2018 - 19:10
Last edited by Hampsicora on Tue, 10/07/2018 - 18:36
Align paragraphs
Bulgarian translation

Отвъд реката

Истинските причини
никой няма ти ги обясни,
нито какви механизми дават начало
на някакъв вид болезненост.
 
Още с първата усмивка
загубиш устойчивостта,
склонен си да се подхлъзнеш
в едно нарастващо любопитство,
 
което те бута напред.
Онази все тъй детска непредпазливост
те повлича със себе си –
отгатни, отгатни какво е.
 
Отвъд реката
ще се озовеш
и поредния мост
ще прекосиш.
 
Един повей на вятъра
нарушава спокойствието
и една напълна моя несъзнателност
ми представя за добра тази вярност.
 
В тази коварна игра
къде се намира
неудържимата радост
от непокорство и безнравственост?
 
И ето че ме повлича
към разчистването на всички спомени
и мисли мои
да натрупам своите „имало някога“,
 
за да направя огън от тях,
и в личния си запас от глупави постъпки
ще намеря причина.
Точно на теб не съм казвала „не“.
 
Отвъд реката
ще дойда при теб
и страховете
ще ги преглътна.
 
Отвъд реката
ще се озова,
отвъд реката
ще се озова.
 
EN: In case you would like to use any of my translations somewhere, all I would like you to do is to mention where you've taken it from and to notify me if possible. After all, other people's content should be given proper credit, right?
BG: В случай че искате да използвате който и да е от преводите ми някъде, не искам нищо друго освен да споменете откъде сте го взели и по възможност да ме уведомите. Все пак бива чуждият труд да се цени, нали така?
Submitted by nicholas.ovaloff on Wed, 04/04/2018 - 11:26
Last edited by nicholas.ovaloff on Thu, 05/04/2018 - 23:40
More translations of "Al di là del fiume"
Idioms from "Al di là del fiume"
See also
Comments