Advertisement

Alhamdulillah (الحمد لله) (Bosnian translation)

Advertisement
Bosnian translation

Elhamdulillah

U tami svemira, sunce zasja međ nama
Nakon što su zamrla srca, ti dođe da nas oživiš
Ya Hitam el-Enbija1, Nuru i Sjaju naš
Šefaatdžijo nad šefaatdžijama, ti dođe zbog našeg Islam-Dina.
 
Elhamdulillah, ve Šućur Allah,
Elhamdulillah, ve Šućur Allah,
Zekjatim2 Salavat i Selam na Resulallaha
Šaljem Salavat i Selam na Resulallaha.
 
Obraduj se, o pravedni, kući našega Nebijja,
Čak i da nas preplavi čežnja k tebi, ko će nam bit' Derman?
Dovimo ti, ja Mudžib3, da sretnemo Voljenoga
Ya Nebi, čak i da nestaneš, ostat ćeš nam u srcima, uistinu
 
Elhamdulillah, ve Šućur Allah,
Elhamdulillah, ve Šućur Allah,
Šaljem Salavat i Selam na Resulallaha
Podajem Salavat i Selam na Resulallaha.
 
Dođe Onaj koji bira, da zapečati Nur i Hidajet,
Da je Vodilja Islama, Ibadet s Kitabom Allahovim.
Blagosloveni Puni Mjeseče, ja Nebij Selama
Ti si najveći Hajr od svih stvorenja, zvijezdo u noćima našim.
 
Elhamdulillah, ve Šućur Allah,
Elhamdulillah, ve Šućur Allah,
Podajem Salavat i Selam na Resulallaha
Šaljem Salavat i Selam na Resulallaha.
 
Elhamdulillah... Elhamdulillah... Elhamdulillah
 
Elhamdulillah, ve Šućur Allah,
Podajem Salavat i Selam na Resulallaha
Šaljem Salavat i Selam na Resulallaha.
 
  • 1. "Hitam el-Enbija" = "Pečat Proroka" - "Posljednji Prorok" (El-Ahzab 40)
  • 2. "ja zekjatim" odnosno, "šaljem/dajem" - od riječi "Zekjat" (زكاة‎)
  • 3. "Mudžib" - "Uslišitelj". Jedno od 99 lijepih Allahovih imena.
Submitted by Allahov_Rob on Thu, 17/05/2018 - 15:53
Arabic

Alhamdulillah (الحمد لله)

More translations of "Alhamdulillah (الحمد..."
See also
Comments