Advertisement

Alles wird besser (Tongan translation)

Advertisement
Tongan translation

E Lelei'ange 'A e Me'a Kotoa Pe

Pea toe toki 'alu ha ta'u e taha
'Oku ou ngalo
Hingoa toko lahi
Ka kuou kei fekumi 'atu ki he 'ongo
Pea 'oku ou 'uma fakamolou ki ho ngutu
Va'ofi hange 'i ha taimi taha
Ka 'oku 'ongo hange ha ngaahi maile mama'o
'Oku ou 'ilo pe 'a e momoko
 
Na'e 'alu ia ki fe?
'A ia kuo pehe 'i kimua ni
Ko hai na'e kaiha'asi 'eku manavahe?
E lelei'ange 'a e me'a kotoa pe
Ka 'ikai 'aupito ke toki sai
E lelei'ange 'a e me'a kotoa pe
Ka 'ikai 'aupito ke falavela
Hala vela ki he mofi
'Ikai ke kaila 'iate au
Koe ha 'a e 'uhinga 'oku 'ikai keu 'ongo mamahi?
'Oku ou fiema'u keu 'alu vave pea ki he taimi
Ke mole 'a e 'angava'ofi mei he manavahe
E lelei'ange 'a e me'a kotoa pe
 
Pea 'oku ou 'ilo'i au kita sai pe
Koe me'a kotoa pe 'iate au
'Oku matamata fiu
Pea 'oku ou 'eke ki au kita koe ha me'a 'oku kei hau?
Kuou fetotoloa'aki'i longomate mei ai
Hange 'i ha taimi taha
Tangata Mataki 1
'A ia 'oku kumi ia kita -- Kae hala ke kumi
 
'Oku ou 'i he hola
'Oku ou 'i he a'alu
Ko hai na'e kaiha'asi 'eku manavahe?
E lelei'ange 'a e me'a kotoa pe...
 
  • 1. koe ha taha 'oku faka'asi'asi ki ha pule'anga ke fekumi ha 'ongo'ongo ki ai.
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Thu, 15/11/2012 - 20:00
German

Alles wird besser

Comments