Advertisement

Ancestor (i Ring part 2) (English translation)

Advertisement
Danish

Ancestor (i Ring part 2)

Ring tilbage til Tony
ring tilbage til Pontoppidan
den ægte Lord of the Rings
som faldt igennem, da han gik på vand
de var der engang
de er der i dag
de gør, hvad de altid har gjort
de ved, hvad vi gør
vi gør hvad vi kan
torpedo
Torpedo mod horisonten
et T-kryds malet med sort
torpedo igennem horisonten
et T-kryds bli’r til et kors
det grønne bli’r gult
det gule bli’r rødt
vi ta’r noget, der aldrig var vores
vi blæser det op
men vi har det kun til låns
 
Dagene går i ring i ring
ugerne går i ring
årene går i ring i ring
og nu går jeg i seng
"Folkeslag kunde uddø og Verdensbyer sporløst forsvinde; men saaledes som Vandet her
klukkede under Baaden, havde det klukket under det første Menneskes første Kano, og Lyden
vilde gentage sig indtil Dagenes Ende ikke alene her paa Jorden men paa alle Himmelrummets
Kloder, hvor der overhovedet fandtes Vand og et Øre til at høre.”
Det var her min bedstefar, han kørte rundt
nu er det min tur
på den her vej
 
Submitted by HinKyto on Sat, 22/09/2018 - 11:02
Last edited by HinKyto on Fri, 28/09/2018 - 14:33
Align paragraphs
English translation

Ancestor (in Circles part 2)

Call Tony back
call Pontoppidan1 back
the true Lord of the Rings
who fell through when he walked on water
they used to be there
they are there today
they do what they've always done
they know what we do
we do what we can
torpedo
Torpedo towards the horizon
a T junction painted black
Torpedo through the horizon
a T junction became a cross
what's green becomes yellow
what's yellow becomes red
we take something which never was ours
we blow it up
but we're only borrowing it
 
The days go in circles, in circles
the weeks go in circles
the years go in circles, in circles
and I'll go to bed now
"Nations could go extinct and global cities could disappear without a trace; but as with the water here
gurgled under the boat, it gurgled under the first canoe of the first human, and the sound
would repeat itself until the end of time, not just here on Earth, but on all planets
of the universe where there even existed water and an ear to hear to it"
This is where my grandfather drove around
now it's my turn
on this road
 
  • 1. Henrik Pontoppidan was a Danish author who lived in the 19th and 20th centuries
Unless you have obtained my permission, please don't use my translations elsewhere without giving me credit.
Submitted by HinKyto on Sat, 22/09/2018 - 11:02
Nephew: Top 3
See also
Comments