And I Love Her (Vietnamese translation)

Vietnamese translation

Và Tôi Yêu Cô Ấy

Tôi trao cô ấy tất cả tình yêu của tôi
Đó là tất cả những gì tôi làm
Và nếu cậu nhìn thấy tình yêu của tôi
Cậu rồi cũng sẽ yêu cô ấy
Tôi yêu cô ấy
 
Câ ấy trao cho tôi mọi thứ
Và thật nhẹ nhàng
Nụ hôn người tình của tôi đem đến
Cô ấy đem đến cho tôi
Và tôi yêu cô ấy
 
Thứ tình yêu giống của chúng tôi
Sẽ không bao giờ chết được
Chừng nào anh
Còn có em ở bên
 
Rực rỡ là những ngôi sao đang tỏa sáng
Đen tối là bầu trời
Tôi biết tình yêu tôi đang có
Sẽ không bao giờ chết
Và tôi yêu cô ấy
 
Rực rỡ là những ngôi sao đang tỏa sáng
Đen tối là bầu trời
Tôi biết tình yêu tôi đang có
Sẽ không bao giờ chết
Và tôi yêu cô ấy
 
Submitted by Nắng on Sun, 20/12/2015 - 17:53
English

And I Love Her

Comments