Advertisement

Da Pixie Rap (Filipino/Tagalog translation)

Advertisement
English

Da Pixie Rap

Head Pixie (HP):
Yeah
We’re pixies
Yeah
We’re pixies
 
Sanderson:
We’re pixies
Check out our mad, wicked mixies!
We’ve got square heads,
Big pointy caps,
Clean out your ears and
Hear my rap!
Yo HP,
 
HP:
YO!
 
Sanderson:
You in charge!
 
HP:
I may be small,
But my goals are large.
And I’m not a hater,
But I must cater,
For my mission, my ambition
To be the world's administrator.
 
Sanderson:
I’m Sanderson
and I’m anti-fun
And all those fairies
Can bite my bun
Cause my boss HP,
We’re gonna be
The big time rulers!
 
HP:
You got that chief
 
We’re pixies!
We're pixies!
And since the 1960s
 
We’ve raised that clown to be our tool
To beat the fairies so we can rule!
We’re pixies!
We’re pixies! It’s going just as we predict-sies
 
We can’t stop now
The time is near.
 
HP:
When Fairy World,
 
Sanderson:
And this world here,
Are ruled by us
 
HP:
By us you hear!
 
Sanderson:
By us you hear
 
HP & Sanderson:
By Pixies, By Pixies
 
Sanderson:
Strong like Bill Bixby!
 
HP and Sanderson:
We’re Pixies!
Yeah,
We’re Pixies
Yeah,
We’re Pixies
Just Pixies
Pixies!
 
Submitted by hariboneagle927 on Mon, 01/05/2017 - 15:43
Submitter's comments:

Method Man is responsible for HP and Sanderson's singing voice. Ben Stein is responsible for the speaking role of the two characters

Align paragraphs
Filipino/Tagalog translation

Ang Pixie Rap

Head Pixie (HP)
Yeah
Kami ang pixies
Yeah
Kami ang pixies
 
Sanderson:
Kami ang pixies
Pagkingan ang aming malupit na mixies!
Parisukat ang mga ulo namin
Patulis ang panakip ulo
Linisin niyo tenga niyo
At pakinggan ang rap namin!
Yo HP,
 
HP:
YO!
 
Sanderson:
Ikaw na ang bahala
 
HP:
Maliit man ako
Malaki naman ang balak ko
Di ako hater
Ngunit dapt i-cater
Ang aking misyon, aking ambisyon
Na maging tagapamahala ng mundo
 
Sanderson:
Ako si Sanderson
At ako ay anti-fun
At yung mga fairy na yun
Ay matsutsugi sa amin
Dahil kay bossing HP,
Kami ay magiging
Mga pinunong big time!
 
HP:
Nakuha mo chief
 
Kami ang pixies!
Kami ang pixies!
Simula pa noong 1960s
Ang payasong yun pinalaki upang gamitin
Namin laban sa mga fairy para kami'y maghari!
Kami ang pixies!
Kami ang pixies! Lahat ay naayon sa aming plano-sies
 
Di na kami titigil
Malapit na ang oras
 
HP:
Kung kailan ang Fairy World,
 
Sanderson:
At ang mundong ito
Ay pinaghaharian namin
 
HP:
Namin, tandaan niyo!
 
Sanderson:
Namin, tandaan niyo!
 
HP & Sanderson:
Ng Pixies, ng pixies
 
Sanderson:
Kasinglakas ni Bill Bixby!
 
HP and Sanderson:
Kami ang Pixies!
Yeah,
Kami ang Pixies
Yeah
Kami ang Pixies
Pixies lang
Pixies!
 
Submitted by hariboneagle927 on Mon, 01/05/2017 - 16:30
More translations of "Da Pixie Rap"
Filipino/Tagaloghariboneagle927
See also
Comments