From The Beginning (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Mei he Kamata'anga

Mahalo na'e 'i ai ngaahi me'a na'a kuou ngalo ke 'ilo'i
Ka 'oua te ke ta'e'ofa
'Ikai pehe 'oku kui au.
 
Mahalo 'oku 'i ai ha me'a taha pe ua
'Oku ou fakakau 'i he tokoto mohenga
'Ikai pau keu pehe
Ka 'oku 'i ai pe ia.
 
Ke 'ilo 'oku 'ataa ia kotoa
Na'e pau ke ke 'i heni koe...
Mei he kamata'anga.
 
Mahalo na'e liliu 'e au
Pea 'ikai keu angakovi lahi
'Ikai keu hoko ko ha launoa.
 
Haa pe me'a kuo fai, kuo 'oji fai
'Ikai pe keu toe fakamanatu
Ka 'ikai 'aonga ia pe.
 
Ke 'ilo 'oku 'ataa ia kotoa
Na'e pau ke ke 'i heni koe...
Mei he kamata'anga.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 29/08/2017 - 05:06
English

From The Beginning

More translations of "From The Beginning"
Emerson, Lake & Palmer: Top 3
Idioms from "From The Beginning"
See also
Comments