Advertisement

Benaia Barabi - Tafasta Li Makom | תפסת לי מקום

Hebrew

Tafasta Li Makom | תפסת לי מקום

אני מצטערת על כל השנים
שנשארת קצת בחושך
איך לא ראיתי מה קורה לך בפנים
אני מצטערת על אלף מילים
שאמרתי בתחפושת
כל כך רציתי שתצא מהכלים
 
שתתפרק, שקצת תתפרק
שקצת תתרחק, קום ותתרחק, בחושך
סליחה על כל אותן שנים
 
איך פתאום, תפסת לי מקום
בלב אין הגיון, בין השפיות לשיגעון
ולא אל תתרחק, בדיוק למדתי לחבק
ליפול מבלי להתרסק
אני לא רוצה כבר לשחק
 
אני מצטערת על כל הסדקים
איך בגללי עברת חורף
גם בלילות הקיץ החמים
בחיי, מצטערת על כל השקרים
על שתיקה תפלה בחושך
כל כך רציתי שישרוף לך בפנים
 
Submitted by Hebrewsongs1 on Thu, 11/10/2018 - 21:46
Last edited by Thomas222 on Fri, 12/10/2018 - 17:19
Thanks!

 

 

Advertisement
Translations of "Tafasta Li Makom | ..."
Comments