Advertisement

Blood of Heroes (Bulgarian translation)

Advertisement
Bulgarian translation

Геройска кръв

Най-милото място на Земята,
Наша и на всичките ни наследници родина.
Всички сме на родна почва.
 
Благодарение на сълзите и потта на предсказателите,
Легендите трябва да си припомнят
Тяхната желязна воля
Умението на войните
И колко надалеч се бориха [...]
Освободи ни,
Съдба!
 
За геройска кръв се купи
Желязна воля,
Военното умение.
И колко са паднали [...]
Освободи ни,
Съдба!
За тази вечер ние вечеряме в ада.
 
Той падна сам,
И името му беше издълбано върху камък.
Огънят го накара да се сбогува,
Няма да има нищо против името ми там,
Легендите могат да ми напомнят [...]
 
Желязна воля.
Военното умение.
И колко далече се борих [...]
Освободи ни,
Съдба!
За геройска кръв се закупи
Желязна воля,
Военното умение
И колко са паднали [...]
Освободи ни,
Съдба!
За тази вечер ние вечеряме в ада.
 
Легендите трябва да си припомнят [...]
Желязна воля,
Военното умение,
И колко далеч се бориха [...]
Освободи ни,
Съдба!
За геройска кръв се закупи
Желязна воля,
Военното умение
И колко са паднали [...]
Освободи ни,
Съдба!
За тази вечер ние вечеряме в ада.
 
Submitted by George Vassilev on Wed, 07/03/2018 - 11:00
English

Blood of Heroes

See also
Comments