Advertisement

Can't Pretend (Vietnamese translation)

Advertisement
Vietnamese translation

Không Thể Giả Vờ

Tình yêu ơi, tôi có những vết thương
Mà chỉ em mới chữa nổi
Chỉ có em mới chữa nổi thôi
Chắc đó là yêu đấy
Không thể giả vờ được
Không thể làm ngơ đâu
 
Xem này, làn da tôi thật thô
Nhưng có thể chà sạch mà
Có thể chà cho sạch mà
Và cánh tay tôi rất cứng chắc
Nhưng chúng có thể bị bẻ gãy
Có thể bị bẻ gãy đấy
 
Và tôi muốn đối đầu
Nhưng tôi không thể đương đầu
Chắc đó là yêu đấy
Không thể giả vờ được
Không thể làm ngơ đâu
 
Ồ, hãy cảm nhận cơ thể của đôi ta trỗi dậy
Và linh hồn hòa quyện vào nhau
Phải, tình yêu ơi, tôi muốn em biết rằng
Trái tim tôi phải phụ thuộc vào em nhiều dường nào
 
Nhưng tôi đoán chắc đó là yêu đấy
Không thể giả vờ được
Không thể làm ngơ đâu
Chắc đó là yêu đấy
Không thể giả vờ được
Không thể làm ngơ đâu
 
Ồ, cảm nhận cơ thể của đôi ta trỗi dậy
Và linh hồn hòa quyện vào nhau
Phải, tình yêu ơi, tôi muốn em biết rằng
Trái tim tôi phải phụ thuộc vào em nhiều dường nào
 
Tôi đoán chắc đó là yêu đấy
Không thể giả vờ được
Không thể làm ngơ đâu
Chắc đó là yêu đấy
Không thể giả vờ được
Không thể làm ngơ đâu
 
Submitted by Nắng on Mon, 19/02/2018 - 05:01
English

Can't Pretend

Comments