Advertisement

Cherry Pie (Bulgarian translation)

Advertisement
Bulgarian translation

Черешов пай

Проклетнико…
 
(×2):
Ще разбера какво значех за теб…
Ти разби сърцето ми…
 
Когато те срещнах, момче,
ти бе сладък като черешов пай.
Онази усмивка в очите ти;
бе див като петък вечер.
 
Трябваше да се досетя,
че колкото и да се опитваш,
промяната бе неминуема
и скоро всичко ще приключи.
 
Бе сладък като черешов пай
и див като петък вечер.
Сладък като черешов пай
и див като петък вечер.
 
Ще науча какво съм значила за теб –
ти разби сърцето ми на две.
Ще науча какво съм значила за теб, момче!
 
Ще науча какво съм значила за теб –
ти разби сърцето ми на две.
Къде беше, когато се нуждаех от теб?
 
Ти ми разкри душата си
за поне един ден;
слушай, момче, имаше време,
когато исках да останеш.
 
Знаеш цената
и ще си я платиш.
Сега съм по-силна; тогава те обичах,
но все пак те моля.
 
Ти бе сладък като черешов пай
и див като петък вечер.
Сладък като черешов пай
и див като петък вечер.
 
Ще науча какво съм значила за теб –
ти разби сърцето ми на две.
Къде беше, когато се нуждаех от теб?
 
Ще науча какво съм значила за теб –
ти разби сърцето ми на две.
Нуждаех се от теб.
 
Ти ме изкуши
и разби сърцето ми. (×2)
 
Ти бе единственият, единственият,
проклетнико…
Ти бе единственият, единственият
и разби сърцето ми!
 
Сладък като черешов пай… (×2)
 
Ще науча какво съм значила за теб –
ти разби сърцето ми на две.
Ще науча какво съм значила за теб, момче!
 
Ще науча какво съм значила за теб –
къде беше, когато се нуждаех от теб?
Ще науча какво съм значила за теб, момче!
 
Къде беше,
когато се нуждаех от теб?
 
Ти бе единственият, единственият,
проклетнико…
Ти бе единственият.
Чувствам се силна; тогава те обичах,
затова все пак те моля.
 
Сладък като черешов пай…
Ще науча какво съм значила за теб –
ти разби сърцето ми.
 
Сладък като черешов пай…
Ще науча какво съм значила за теб –
ти ме изкуши.
 
Сладък като черешов пай…
Ти бе единственият, единственият,
проклетнико…
 
Сладък като черешов пай…
Ти бе единственият, единственият…
 
EN: If you have any suggestions about improving a translation, feel free to do so, I'd be really grateful. In case you would like to use any of my translations anywhere, all I would like you to do is to mention where you've taken it from and to notify me if possible. After all, other people's content should be given proper credit, right?
BG: Ако в някой превод има нещо, което не ви звучи добре, не се стеснявайте да ми кажете, ще съм благодарен за помощта. В случай че искате да използвате който и да е от преводите ми някъде, не искам нищо друго освен да споменете откъде сте го взели и по възможност да ме уведомите. Все пак бива чуждият труд да се цени, нали така?
Submitted by nicholas.ovaloff on Mon, 18/06/2018 - 21:17
English

Cherry Pie

See also
Comments