Advertisement

City of Stars (Tongan translation)

Advertisement
Tongan translation

Kolo 'O e Ngaahi Fetu'u

Kolo 'o e ngaahi fetu'u
'Oku ke ngingila maa au pē?
Kolo 'o e ngaahi fetu'u
'Oku lahi ai 'oku 'ikai keu jio
He'ilo
Na'a ku ongo'i ia mei he faufua 'uluaki 'a ia na'e 'inaji au mo koe
Ko hota ngaahi miji
Ko ia ai 'oku mo'oni ki 'anai.
 
Kolo 'o e ngaahi fetu'u
Ko e me'a taha pē 'oku fiema'u e taha kotoa
'Oku nau 'i he faleinu
Pea 'i he kohukohu 'o e falekai fonu
Ko e 'ofa ia
'Io, 'oku fekumi 'akitautolu ki he 'ofa mei ha taha kehe
Ha 'oho
Ha mamata
Ha ala
Ha hula.
 
Ha jio ki ha mata 'o ha taha kehe
Ke ulo hake e langi
Ke fakaava 'a Maamani 'o 'ave ia ke 'alu
Ha le'o 'oku pehe, "Teu nofo 'i heni au,
Pea te ke sai pe koe."
 
'Ikai tokanga au 'e kapau ku'ilo
Ki he feitu'u pē 'oku ou 'alu
He ko e me'a pē 'oku ou fiema'u, ko e ongo fakasesele ni
Ha pa-pa-patutu 'i hoku mafu.
 
Ku pehē 'oku ou fiema'u ke nofo ia.
 
Kolo 'o e ngaahi fetu'u
'Oku ke ngingila maa au pē?
Kolo 'o e ngaahi fetu'u
Hala'ataa na'a ke kemokemo pehe'i pē.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 10/01/2017 - 04:24
English

City of Stars

Comments