Advertisement

Legenda o 12 razboynikakh (Легенда о 12 разбойниках) (Transliteration)

Advertisement
Russian

Legenda o 12 razboynikakh (Легенда о 12 разбойниках)

Жило двенадцать разбойников,
Жил Кудеяр-атаман.
Много разбойники пролили
Крови честных христиан.
 
Много богатства награбили,
Жили в дремучем лесу.
Вождь Кудеяр из-под Киева
Выкрал девицу-красу.
 
Днем с полюбовницей тешился,
Ночью набеги чинил.
Вдруг у разбойника лютого
Совесть Господь пробудил.
 
Бросил своих он товарищей,
Бросил набеги творить.
Сам Кудеяр в монастырь пошёл
Богу и людям служить.
 
Господу Богу помолимся!
Будем Ему мы служить,
За Кудеяра-разбойника
Бога мы будем молить!
 
---( куплет, опущенный в записи )----
«Господу Богу помолимся!
Древнюю быль возвестим»,
Так в Соловках и рассказывал
Инок честной Питирим.
 
Submitted by barsiscev on Tue, 22/01/2013 - 19:08
Last edited by Miley_Lovato on Mon, 24/09/2018 - 08:34
Align paragraphs
Transliteration

Legenda o 12 razboinikakh

Zhilo dvenadtsat' razboinikov,
Zhil Kudeyar-ataman.
Mnogo razboiniki prolili
Krovi chestnykh khristian.
 
Mnogo bogatstva nagrabili,
Zhili v dremuchem lesu.
Vozhd' Kudeyar iz-pod Kieva
Vykral devitsu-krasu.
 
Dnyom s polyubovnitsei teshilsya,
Noch'yu nabegi chinil.
Vdrug u razboinika lyutogo
Sovest' Gospod' probudil.
 
Brosil svoikh on tovarischei,
Brosil nabegi tvorit'.
Sam Kudeyar v monastyr' posh'ol
Bogu i lyudam sluzhit'.
 
Gospodu Bogu pomolimsya!
Budem Yemu my sluzhit',
Za Kudeyara-razboinika
Boga my budem molit'!
 
---( kuplet, opuschennyi v zapisi )----
«Gospodu Bogu pomolimsya!
Drevnyuyu byl' vozvestim»,
Tak v Solovkakh i rasskazyval
Inok chestnoi Pitirim.
 
Submitted by filip_translator on Thu, 09/04/2015 - 14:03
Last edited by filip_translator on Thu, 17/05/2018 - 09:49
Comments