Harel Skaat - Bechayai (בחיי)

Advertisements
Hebrew

Bechayai (בחיי)

לעצבן אותך בסוף היום
לעשן איתך על החלון
ככה פתאום ,שנינו היום
 
נדבר הרבה על המעט
מול השמש של לפני שבת
עושה לי לבכות
פשוט לשבת לשתוק
 
אני מכיר אותך יותר מדי
לא תוכל דקה יותר בלעדי
 
לא פשוט אבל הכל בסדר
רק רציתי שתהיה בחיי
כשאני מתעורר אני מתעורר
קשה אבל בסך הכל גן עדן
לא צריך יותר מדי בחיי
כשאני מתעורר אני מתעורר
 
פה בבית כמו אצל כולם
רגע טוב רגע פחות מושלם
זה מה שיש
אנחנו כמו שאלוהים ביקש
 
אני מכיר אותך יותר מדי
לא תוכל דקה יותר בלעדי
 
לא פשוט אבל הכל בסדר
רק רציתי שתהיה בחיי
כשאני מתעורר אני מתעורר
קשה אבל בסך הכל גן עדן
לא צריך יותר מדי בחיי
כשאני מתעורר אני מתעורר
 
לא פשוט אבל הכל בסדר
רק רציתי שתהיה בחיי
כשאני מתעורר אני מתעורר
קשה אבל בסך הכל גן עדן
לא צריך יותר מדי בחיי
כשאני מתעורר אני מתעורר
 
Submitted by valdimar on Sun, 28/10/2018 - 12:54
Last edited by Thomas222 on Fri, 09/11/2018 - 12:17
Thanks!thanked 1 time

 

Advertisements
Video
Comments
Thomas222    Fri, 09/11/2018 - 12:18

Video replaced due to broken link.