ODESZA - Corners Of The Earth (Tongan translation)

English

Corners Of The Earth

Tonight we run,
We run into the sun
We run into the corners of
The love we choose to make
 
Tonight we show,
We show where we belong
The places I have never been
The places we are strong
 
Tonight we're golden
We fall towards each other
We fall to the edges of the earth
We burn tonight as one
 
Tonight we run
Through love we never knew
Our love to everyone
We love tonight for love
 
We're golden (5x)
 
Submitted by Milia13 on Tue, 11/07/2017 - 19:40
Align paragraphs
Tongan translation

Tuliki 'o Maamani

Mau lele he poó ní
Mau lele ki loto he La'ā
Mau lele ki he tuliki...
He 'ofa 'oku mau fili ke fai.
 
Mau fakahaa he poó ní
Mau fakahaa atu ai 'oku pau ke mau nofo
Ko e ngaahi feitu'u ni he 'ikai neu 'i ai
Ko e ngaahi feitu'u ni, 'a ia ia 'oku mālohi 'akimautolu.
 
Faufaua 'akimautolu he poó ní
Mau tō hangatonu kia kimautolu
Mau tō ki he ngaahi tapa 'o Maamani
Mau vela 'a poó ní, taha pē.
 
Mau lele he poó ní
'I he 'ofa he 'ikai na'a mau 'ilo'i
Ko 'emau 'ofa ki he taha kotoa
'Oku mau 'ofa'i he poó ní ma'a 'a e 'ofa.
 
Faufaua 'akimautolu [x 5]
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 29/08/2017 - 22:37
More translations of "Corners Of The Earth"
See also
Comments