Advertisement

Corners Of The Earth (Tongan translation)

Advertisement
Tongan translation

Tuliki 'o Maamani

Mau lele he poó ní
Mau lele ki loto he La'ā
Mau lele ki he tuliki...
He 'ofa 'oku mau fili ke fai.
 
Mau fakahaa he poó ní
Mau fakahaa atu ai 'oku pau ke mau nofo
Ko e ngaahi feitu'u ni he 'ikai neu 'i ai
Ko e ngaahi feitu'u ni, 'a ia ia 'oku mālohi 'akimautolu.
 
Faufaua 'akimautolu he poó ní
Mau tō hangatonu kia kimautolu
Mau tō ki he ngaahi tapa 'o Maamani
Mau vela 'a poó ní, taha pē.
 
Mau lele he poó ní
'I he 'ofa he 'ikai na'a mau 'ilo'i
Ko 'emau 'ofa ki he taha kotoa
'Oku mau 'ofa'i he poó ní ma'a 'a e 'ofa.
 
Faufaua 'akimautolu [x 5]
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 29/08/2017 - 22:37
English

Corners Of The Earth

More translations of "Corners Of The Earth"
See also
Comments