Dari Jauh Saja (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Mei Mama'o Pē

Ku pehē mo'oni 'oku ou 'ofa atu 'ia koe
'O a'u ki hoku mate teu 'ofa atu 'ia te koe
'Oku ou ta'elata lahi 'ia te...
Koe, pea 'ia te koe pē.
 
Ke ongo'i tatau
'O hange ai 'oku ou ongo'i?
Ku 'amanaki mo'oni
Ke ke 'ofa'i mai foki.
 
'E kapau pē
Ke ke 'ilo he ongo ni 'o e 'ofa
Neongo he 'ikai te ke lava ke 'ofa'i mai foki
Kaekehe, teu 'ofa atu 'ia koe.
 
'E kapau
Teu tauhi atu he ongo ni 'o e 'ofa?
Teu manako 'ia koe
Ka 'i mei mama'o pē.
 
'Oua na'a ke ta'etui 'ia au
Jio hangatonu ki hoku loto mo'oni
Fakamolemole 'o fakaava ho loto
Kia au pē.
 
'E kapau pē
Ke ke 'ilo he ongo ni 'o e 'ofa
Neongo he 'ikai te ke lava ke 'ofa'i mai foki
Kaekehe, teu 'ofa atu 'ia koe.
 
'E kapau
Teu tauhi atu he ongo ni 'o e 'ofa?
Teu manako 'ia koe
Ka 'i mei mama'o pē.
 
'E kapau pē
Ke ke 'ilo he ongo ni 'o e 'ofa
Neongo he 'ikai te ke lava ke 'ofa'i mai foki
Kaekehe, teu 'ofa atu 'ia koe.
 
'E kapau
Teu tauhi atu he ongo ni 'o e 'ofa?
Teu manako 'ia koe
Ka 'i mei mama'o pē.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 13/09/2017 - 14:24
Author's comments:

based from the English translation by Irfan_

Malay

Dari Jauh Saja

More translations of "Dari Jauh Saja"
See also
Comments