Dukhov (Դուխով) (English translation)

Advertisements
Armenian

Dukhov (Դուխով)

Քայլ արա՝ ձեռքդ վերև,
Բռունցք արա՝ դուխով,
Մենք ենք տերը մեր երկրի,
Հայեր ջան դուխով,
Ես ու դու միասին,
Հաղթելու ենք շուտով,
Ազատ, անկախ ժողովուրդ,
Հայեր ջան դուխով,
Հայեր ջան դուխով:
 
Քայլ արա՝ ձեռքդ վերև,
Բռունցք արա՝ դուխով,
Մենք ենք տերը մեր երկրի,
Հայեր ջան դուխով,
Ես ու դու միասին,
Հաղթելու ենք շուտով,
Ազատ, անկախ ժողովուրդ,
Հայեր ջան դուխով:
 
Երիտասարդ եմ, Արյունս եռումա,
Բայց համբերատար եմ,
Ամեն առավոտ հարցնում են ոնցես,
Ժպտում ազգիս ասում եմ լավ եմ․․․
Չեմ գնում տուն, Կան հարցեր լուծելու,
Քաղաքում եմ,
ես իմ տանն եմ,
Կա ժամանակ,
Դեռ որ պետքա միասին Սիրելով շատ բանի հասնենք,
 
Երգում եմ ասում եմ ՝ ԴՈՒԽՈՎ,
Շարժվի ու խոսա դու ՆՅՈՒԽՈՎ,
Քայլդ արա, Դե վազի արագ,
Խառնվելա ժամ ու պատարագ,
Կարևորը սերը կա, Ուժը կա, Կյանքը կա, Արդեն պիկ ա, Հերիքա Բոլ,
ՄԵՐՍԻ ՔԵԶ ՓԱՇԻՆՅԱՆ ՆԻԿՈԼ։
 
Քայլ արա՝ ձեռքդ վերև, Բռունցք արա՝ դուխով, Մենք ենք տերը մեր երկրի, Հայեր ջան դուխով,
Ես ու դու միասին, Հաղթելու ենք շուտով, Ազատ, անկախ ժողովուրդ, Հայեր ջան դուխով։
ՀԱՅԵՐ, ՀԱՅԵՐ, ՀԱՅԵՐ ՋԱՆ, ԴՈՒԽՈՎ, ԴՈՒԽՈՎ․․․ ՀԱՅԵՐ, ՀԱՅԵՐ, ՀԱՅԵՐ ՋԱՆ, ԴՈՒԽՈՎ ԴԵ ԴՈՒԽՈՎ․․․ ՀԱՅԵՐ, ՀԱՅԵՐ, ՀԱՅԵՐ ՋԱՆ, ԴՈՒԽՈՎ, ԴՈՒԽՈՎ․․․ ՄԵՆՔ ԵՆՔ ՏԵՐԸ ՄԵՐ ԵՐԿՐԻ, ԵՍ ՈՒ ԴՈՒ ԴՈՒԽՈՎ.
 
55 հոգի ուշադիր լսի,
Ու ականջիդ օղ արա,
Էս նոր սերունդա,
Մի հատ նայի աջ ու ձախ,
Զգույշ էղնի, Դող արա.
Ցույց ես տվել, որ եղել ես բարի, արդեն ուղիղ տասը տարի
Ուզել ես Հայի արևը մարի,
Ազգը ոտքի ա ու պիտի պարի
Երգում եմ ասում եմ ՝ ԴՈՒԽՈՎ,
Շարժվի ու խոսա դու ՆՅՈՒԽՈՎ,
 
Քայլդ արա,
Դե վազի արագ,
Խառնվելա ժամ ու պատարագ,
Կարևորը սերը կա,
Ուժը կա, Կյանքը կա,
Մենակ դու հավատա,
Որ տիրոջ Ուժը մեր հետա
 
Քայլ արա՝ ձեռքդ վերև,
Բռունցք արա՝ դուխով,
Մենք ենք տերը մեր երկրի,
Հայեր ջան դուխով,
Ես ու դու միասին,
Հաղթելու ենք շուտով,
Ազատ, անկախ ժողովուրդ,
Հայեր ջան դուխով,
 
ՀԱՅԵՐ, ՀԱՅԵՐ, ՀԱՅԵՐ ՋԱՆ, ԴՈՒԽՈՎ, ԴՈՒԽՈՎ․․․ ՀԱՅԵՐ, ՀԱՅԵՐ, ՀԱՅԵՐ ՋԱՆ, ԴՈՒԽՈՎ ԴԵ ԴՈՒԽՈՎ․․․ ՀԱՅԵՐ, ՀԱՅԵՐ,
ՀԱՅԵՐ ՋԱՆ, ԴՈՒԽՈՎ, ԴՈՒԽՈՎ․․․
ԱԶԱՏ ԱՆԿԱԽ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ, ՀԱՅԵՐ ՋԱՆ ԴՈՒԽՈՎ!!!
 
Submitted by Alex Listengort on Mon, 02/07/2018 - 17:37
Last edited by Alex Listengort on Mon, 09/07/2018 - 04:42
Submitter's comments:

The 2018 Armenian Revolution song

Align paragraphs
English translation

Duhov (Դուխով - English)

Make your step, raise your hands,
Show up your fists, duhov,
We rule our lands,
Armenians Jan, duhov,
Me and you, together,
We will win soon,
Free and independent nation,
Armenians Jan, duhov,
Armenians Jan, duhov
 
Make your step, raise your hands,
Show up your fists, duhov,
We rule our lands,
Armenians Jan, duhov,
Me and you, together,
We will win soon,
Free and independent nation,
Armenians Jan, duhov,
Armenians Jan, duhov
 
I'm young, my blood's boiling, but I'm patient,
Every morning people ask me: How do I do?
Smiling, I answer my nation: I'm alright,
I'm not going home, there're still some problems to solve,
I'm in the city,
It's my home,
We've got the time
And a lot of things, which with love and together we ought to reach,
I sing andsay DUHOV, move and say DUHOV,
Make your step, step faster,
Here it comes, a true hour and time,
It's important, there is Love, there is Power, there is Life,
Here it comes, we're on Top,
MERCI, THANK YOU, PASHINYAN NIKOL
 
Make your step, raise your hands,
Show up your fists, duhov,
We rule our lands,
Armenians Jan, duhov,
Me and you, together,
We will win soon,
Free and independent nation,
Armenians Jan, duhov,
Armenians Jan, duhov
 
Make your step, raise your hands,
Show up your fists, duhov,
We rule our lands,
Armenians Jan, duhov,
Me and you, together,
We will win soon,
Free and independent nation,
Armenians Jan, duhov,
Armenians Jan, duhov
 
55 guys, listen carefully, open your ears,
It's a new generation.
Look around and be careful,
The time has shown, that you're good, for all those 10 years,
Wishing Armenian Sun to Rise,
The nation is standing, and strives to dance,
I sing and say DUHOV, move and say DUHOV,
Make your step, step faster,
Here it comes, a true hour and time,
It's important, there is Love, there is Power, there is Life,
Just believe
That God's power is ours
 
Make your step, raise your hands,
Show up your fists, duhov,
We rule our lands,
Armenians Jan, duhov,
Me and you, together,
We will win soon,
Free and independent nation,
Armenians Jan, duhov,
Armenians Jan, duhov!!!
 
ARMENIANS, ARMENIANS, ARMENIANS, DUHOV, DUHOV,
ARMENIANS, ARMENIANS, ARMENIANS OF THE WORLD, ARMENIANS, ARMENIANS,
ARMENIANS JAN, DUHOV,
FREE, INDEPENDENT PEOPLE, ARMENIANS JAN, DUHOV!
 
Alexander Listengort
 
© Copyright հեղինակային իրավունքներ Derechos de autor זכויות יוצרים Telif hakkı Авторские права:
Александр Листенгорт Ալեքսանդր Լիստենգորթ Alexander Listengort אלכסנדר ליסטנגורט
Submitted by Alex Listengort on Mon, 09/07/2018 - 08:47
Author's comments:

Alexander Listengort's translation from Armenian

This song is an unofficial "hymn" of the Armenian Revolution of 2018

Comments