Dying in the Sun (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Tulimate 'I he La'ā

Ke manatu'i
Ngaahi me'a kuo ta lea kimu'a?
Ku ongo'i fu'u manavahe
'I he'eku fakakau mei 'aneafi.
 
Fēfē keu tuku ia
Ke kovi ange ia 'ia te au?
Fēfē keu tuku ia ke 'o a'u ka au?
 
Tau: [x 2]
Hange ko e tulimate 'i he La'ā [x 3]
Hange ko e tulimate.
 
Te ke pikitai kia te au?
'Oku ou ongo'i vaivai
Te ke pikitai kia te au?
Hala'ataa te ta fo'i.
 
Kuo fiema'u au ke hoko haohaoa, ke 'ilo
Kuo fiema'u au ke hoko haohaoa.
 
Tau [x 2]
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 16/01/2018 - 12:45
Author's comments:

translated as a homage to lead singer Dolores O'Riordan.

English

Dying in the Sun

The Cranberries: Top 3
See also
Comments