Sade - Flower of the Universe (Bulgarian translation)

English

Flower of the Universe

They come to see the fire burning in your heart
They want to witness this love from the start
 
They hear you when you cry
This love is far and wide
When you smile, the stars align
 
Flower of the universe
And child of mine
 
When you sleep, softly the angels come
Like diamonds, like my love
They want to know it's true
There's someone in the world lovely as you
 
They hear you when you cry
This love is far and wide
When you smile, the stars align
 
Flower of the universe
And child of mine
 
Submitted by nicholas.ovaloff on Tue, 06/03/2018 - 10:45
Align paragraphs
Bulgarian translation

Цвете на вселената

Идват да зърнат огъня в сърцето ти,
искат да видят с очите си тази обич от началото ѝ.
 
Чуват те, когато плачеш;
тази обич е навсякъде.
Щом се усмихнеш, звездите се нареждат.
 
Цвете на вселената,
дете мое…
 
Когато спиш, ангелите се спускат тихо –
като диаманти, като обичта ми.
Искат да узнаят, че на света
навярно има друга също толкова прелестна като теб.
 
Чуват те, когато плачеш;
тази обич е навсякъде.
Щом се усмихнеш, звездите се нареждат.
 
Цвете на вселената,
дете мое…
 
EN: In case you would like to use any of my translations somewhere, all I would like you to do is to mention where you've taken it from and to notify me if possible. After all, other people's content should be given proper credit, right?
BG: В случай че искате да използвате който и да е от преводите ми някъде, не искам нищо друго освен да споменете откъде сте го взели и по възможност да ме уведомите. Все пак бива чуждият труд да се цени, нали така?
Submitted by nicholas.ovaloff on Tue, 06/03/2018 - 10:54
Comments