Μεταγραφή για "Ψίθυροι Καρδιάς"/ Transcription of Psithiroi Kardias

6 posts / 0 new
Member
Joined: 27.12.2017
Pending moderation

Γεια σου! Θέλω να δω τη σειρά "Ψίθυροι Καρδιάς". Δυστυχώς υπάρχει ακόμη πολλές λέξεις στα Ελληνικά που δεν ξέρω και, χωρίς υπότιτλοι ή μεταγραφή, είναι πολύ δύσκολο για μένα να καταλάβω όλα που συμβαίνουν. Σε παρακαλώ, μπορείς να με βοηθήσεις να βρω μεταγραφή ή μήπως αν σου αρέσει η σειρά να κάνεις μεταγραφή; Θα μεταγράψω ότ,ι θες από Αγγλικά στα Ελληνικά αν με βοηθήσεις!

Hi! I want to watch the series Psithiroi Kardia. Unfortunately, there are still a lot of words that I don't know and, without subtitles or a transcription, it is really difficult for me to understand everything that is happening. Please, can you help me to find a transcription or maybe if you like the show to make a transcription? I will translate whatever you want from English to Greek if you help me!

From the Dark Epoch
Joined: 31.05.2014

Μεταγραφή θες η μετάφραση;
Η μεταγραφή σε τι θα σε βοηθήσει;

Member
Joined: 27.12.2017

Συγνώμη αν αυτά που είπα δεν ήταν σαφής, δεν μπορώ να μιλάω ελληνικά πολύ καλά.

Μεταγραφή είναι transliteration σωστά; Δηλαδή είναι στα Ελληνικά. Ελπίζω μια μεταγραφή υπάρχει στο δυαδίκτυο αλλά αν δεν υπάρχει μήπως κάποιος θα κάνει τη μεταγραφή σε ένα PDF ή word document.

From the Dark Epoch
Joined: 31.05.2014

Do you want to watch the series with Greek subtitles to understand the meaning?
This can not be done by transcription, only by translation.
Unfortunately, it isn't a popular series (except in Greece), but who will be able to translate into a Greek series that has a limited audience?
Do you play with Kodi this series?
Did you try and do not download subtitles?

Member
Joined: 27.12.2017

Μπορώ να καταλαβαίνω ελληνικά αλλά δεν έχω μεγάλο λεξιλόγιο. Χρειάζομαι τους υπότιτλους γιατί αν τους έχω θα είναι εύκολο να ψάξω λέξεις τις οποίες δεν ξέρω. Επίσης μερικές φορές οι ηθοποιοί μιλάνε τόσο γρήγορα όσο δεν μπορώ να ακούω τι έχουν πει.

Θα δοκιμάσω Kodi.

From the Dark Epoch
Joined: 31.05.2014

Καλή επιτυχία!

Add new comment