Advertisement

Fury (Vietnamese translation)

Advertisement
Vietnamese translation

Cơn Thịnh Nộ

Em giờ đang hạnh phúc lắm
Thâu đêm suốt sáng
Sự tự yêu mình của em, khiến
những lời thầm thì em chế ra, thật mềm mại và nhẹ nhàng
 
Thở sâu vào, và gột rửa đi tội lỗi của chúng ta
Và chúng ta sẽ cầu rằng Chúa không tồn tại
Để trừng phạt chúng ta và nổi trận lôi đình
 
Vết nứt tự lành lại
Linh hồn ở tương lai tha thứ cho mớ hỗn loạn này
Em đợi chờ hai chục năm
Để rồi cô đơn một mình, trong cơn mất trí
 
Thở sâu vào, và gột rửa đi tội lỗi của chúng ta
Và chúng ta sẽ cầu rằng Chúa không tồn tại
Để trừng phạt chúng ta và nổi trận lôi đình
 
Thở sâu vào, và gột rửa đi tội lỗi của chúng ta
Và chúng ta sẽ cầu rằng Chúa không tồn tại
Để trừng phạt chúng ta và nổi trận lôi đình
 
Submitted by Nắng on Wed, 21/02/2018 - 07:35
Comments