Mokita - Goodbye (Tongan translation)

English

Goodbye

I need something else
To get me through this
A semi-charmed kind of life, baby, yeah
I need someone else
I'm not listening when we say goodbye
 
We're only eleven months in
And it's already feeling like this
 
I don't want to figure out
How much I'm about to miss you
I know you wanna make me your home
But I'm just a rolling stone
 
Yeah, that's all I've ever known
And I know I'm about to miss you
 
It kinda makes sense on paper
And it kinda feels good right now
It kinda looks good on paper
And you really look good right now
 
I didn't wanna end this way
As we gradually fade to gray
But it doesn't matter now
How I'm about to miss ya
 
Submitted by SilentRebel83 on Fri, 29/09/2017 - 00:21
Last edited by SilentRebel83 on Sat, 30/09/2017 - 03:28
Submitter's comments:

transcribed from video.

videoem: 
Align paragraphs
Tongan translation

'Alu aa

'Oku ou fiema'u ha me'a kehe
Keu lava'i ai
Ha mo'ui fakamonu'ia, 'ofa'anga, 'io
'Oku ou fiema'u ha taha kehe
'Ikai teu fanongo 'e kapau te ta pehe, "'alu aa."
 
'Oku tolonga ai māhina e tahataha
Pea 'oku ongo'i pehē pē ia.
 
'Ikai fiema'u au ke 'ilo
'E fēfē teu lata 'ia te koe
Ku 'ilo 'oku ke fiema'u ke ke fakamaheni au ko ho 'api
Ka 'oku ha tangata fakakehekehe 'e au1
 
'Io, ko ia ai na'a ku 'ilo kotoa
Pea ku 'ilo teu lata au 'ia koe.
 
'Oku meimei 'ilo lelei ia 'i he la'i peipa
Pea ongo'i meimei lelei ia taimi ni
Meimei 'ata lelei ia 'i he la'i peipa
Pea 'oku matamata sai 'a koe taimi ni.
 
Ke fiema'u ke ngata'i ia pehē
Lolotonga 'oku ta maemae ke lanuhina
Ka 'ikai 'aonga ia taimi ni
'I he'eku ta'elata au 'ia koe.
 
  • 1. ko e "Rolling Stone" ia ko ha kau taahiva mei Pilitaania. Mahalo 'oku fakahinohino ia 'o hange ha "rock star" [ha taha ongoongo lelei] pe ko ha me'a.
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Fri, 29/09/2017 - 00:59
More translations of "Goodbye"
See also
Comments