Advertisement

Hands of Gold (Game of Thrones) (Tongan translation)

Advertisement
English

Hands of Gold (Game of Thrones)

He rode through the streets of the city
Down from his hill on high
Over wynds and the steps and the cobbles
He rode to a woman's sigh
 
For she was his secret treasure
She was his shame and bliss
And a chain and a keep are nothing
Compared to a woman's kiss
 
For hands of gold
Are always cold
But a woman's hands are warm
 
For hands of gold
Are always cold
But a woman's hands are warm.
 
Submitted by Higgs Boson on Tue, 18/07/2017 - 10:12
Last edited by Jansay on Fri, 21/07/2017 - 10:52
Align paragraphs
Tongan translation

Nima Koula

Na'a ne fano hifo 'i he hala 'o e kolo
Ki lalo mei hono taafungofunga 'i 'olunga na
'I 'olunga he matangi pea mo e tu'unga pea mo e makahala
Na'a ne fano ki ha mafulu fefine.
 
He ko ia ia ko hono koloa lilo
Pea ko ia ia ko hono maa mo fiefia lahi
Pea ko e jeini mo e fale'eikinofo ia, 'oku 'ikai 'aonga ia
'A ia kapau 'oku fakatatau mo ha 'uma fefine.
 
He ko e nima koula ia
'Oku momoko ma'u pe
Kae mafana 'a e nima fefine.
 
He ko e nima koula ia
'Oku momoko ma'u pe
Kae mafana 'a e nima fefine.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 08/08/2017 - 04:04
More translations of "Hands of Gold (Game ..."
Collections with "Hands of Gold (Game ..."
Ed Sheeran: Top 3
See also
Comments