Lilit Hovhannisyan - Im Bajhin Sere (Իմ Բաժին Ւերը) (Transliteration)

Armenian

Im Bajhin Sere (Իմ Բաժին Ւերը)

ARMAN:
Ինձ թողել էիր
Ինձ փոխել էիր
Շատ էր անսպասելի
Քո հեռանալը
 
LILIT:
Քեզ թողել էի
Ու փախել էի
Ախ բարդ էր անասելի
Մոտդ մնալը
 
ARMAN:
Ախ այն օրվանից ինչ գնացել ես
Քեզ եմ փնտրում անվերջ
Այսքան տարի տեղդ չեմ իմացել ես
Բայց դու իմն ես ու վերջ
 
LILIT:
Ախ եթե իմանայի,
Որ մենակ կմնայի
Կներեի քեզ
Կե Դիմանայի
Ախ եթե իմանայի
Որ մենակ կմնայի
Կներեի քեզ
Կե համպերեյի
 
Քեզ կարոտել եմ
Հիմա քեզ մոտ եմ գալու
Իմ բաժին սերը
Դու ուրիշին չես տալու
 
Քեզ թողել էի
Քեզ փոխել էի
Բայց որ միակն ես դու
Դա բարդ էր չասելը
 
ARMAN:
Ինձ թողել էիր
Ինձ փոխել էիր
Հասկացել եմ հիմա
Որ խաղ չի սերը
 
LILIT:
Ախ այն օրվանից ինչ հեռացել եմ
Հետ գալ եմ որոշել
Ախ սիրելիս կարոտել եմ շատ
Ու հիշել քեզ օր ու գիշեր
 
ARMAN:
Ախ եթե իմանայի,
Որ մենակ կմնայի
Կներեի քեզ
Կե Դիմանայի
Ախ եթե իմանայի
Որ մենակ կմնայի
Կներեի քեզ
Կե համպերեյի
 
Քեզ կարոտել եմ
Հիմա քեզ մոտ եմ գալու
Իմ բաժին սերը
Դու ուրիշին չես տալու
 
Որ էլ որ լինես
Մեկ է մոտդ եմ գալու
Ու իմ բաժին սերը
Ինձ ես դու տալու
 
LILIT:
Ուր էլ որ գնաս,
Մեկ է հետդ եմ գալու
Ու իմ բաժին երջանկությունը
Ինձ ես դու տալու
 
ARMAN & LILIT:
Ախ եթե իմանայի,
Որ մենակ կմնայի
Կներեի քեզ
Կե Դիմանայի
Ախ եթե իմանայի
Որ մենակ կմնայի
Կներեի քեզ
Կե համպերեյի
 
Ախ եթե իմանայի,
Որ մենակ կմնայի
Կներեի քեզ
Կե Դիմանայի
Ախ եթե իմանայի
Որ մենակ կմնայի
Կներեի քեզ
Կե համպերեյի
 
Քեզ կարոտել եմ
Հիմա քեզ մոտ եմ գալու
Իմ բաժին սերը
Դու ուրիշին չես տալու
 
Քեզ կարոտել եմ
Հիմա քեզ մոտ եմ գալու
Իմ բաժին սերը
Դու ուրիշին չես տալու
 
Submitted by Kicia14021991 on Fri, 04/05/2018 - 17:28
Last edited by RadixIce on Tue, 22/05/2018 - 12:36
Align paragraphs
Transliteration

Im Bajhin Sere

Versions: #1#2
ARMAN:
Indz toghel eir
Indz poxhel eir
Shat er anspaseli
Ko heranale
 
LILIT:
Kez toghel eiy
Ou paxhel eiy
Axh bard er anaseli
Motd mnale
 
ARMAN:
Axh ayn orvanits inch gnatsel es
Kez em pntrum anverch
Ayskan tari teghd chem imatsel yes
Bayts du imn es ou verch
 
LILIT:
Axh yete imanayi
Vor menak kmnayi
Knereyi kez
Ke dimanayi
Axh yete imanayi
Vor menak kmnayi
Knereyi kez
Ke hampereyi
 
Kez karotel em
Hima kez mot em galu
Im bajhin sere
Du ourishin ches talu
 
Kez toghel eiy
Kez poxhel eiy
Byats vor miakn es du
Da bard er chasele
 
ARMAN:
Indz toghel eir
Indz poxhel eir
Haskatsel em hima
Vor xagh chi sere
 
LILIT:
Axh ayn orvanits inch heratsel em
Het gal em voroshel
Axh sirelis karotel em shat
Ou hishel kez or ou gisher
 
ARMAN:
Axh yete imanayi
Vor menak kmnayi
Knereyi kez
Ke dimanayi
Axh yete imanayi
Vor menak kmnayi
Knereyi kez
Ke hampereyi
 
Kez karotel em
Hima kez mot em galu
Im bajhin sere
Du ourishin ches talu
 
Our el vor lines
Mek e motd em galu
Ou im bajhin sere
Indz es du talu
 
LILIT:
Our e vor gnas
Mek e hetd em galu
Im bajhin yerjankutsyun
Indz es du talu
 
ARMAN & LILIT:
Axh yete imanayi
Vor menak kmnayi
Knereyi kez
Ke dimanayi
Axh yete imanayi
Vor menak kmnayi
Knereyi kez
Ke hampereyi
 
Axh yete imanayi
Vor menak kmnayi
Knereyi kez
Ke dimanayi
Axh yete imanayi
Vor menak kmnayi
Knereyi kez
Ke hampereyi
 
Kez karotel em
Hima kez mot em galu
Im bajhin sere
Du ourishin ches talu
 
Kez karotel em
Hima kez mot em galu
Im bajhin sere
Du ourishin ches talu
 
All my translations are completely my work from scratch unless noted otherwise, reference me if used elsewhere.
Submitted by TheProteanGirl on Sat, 05/05/2018 - 07:13
Last edited by RadixIce on Tue, 22/05/2018 - 10:55
Comments
RadixIce    Tue, 22/05/2018 - 08:18

Due to merging of the lyrics, the source lyrics have been updated. Please review your translation.

TheProteanGirl    Tue, 22/05/2018 - 08:37

Please delete the 1st transliteration its wrong Regular smile

RadixIce    Tue, 22/05/2018 - 08:39

We can't delete/unpublish translation unless either they break the rules or they are incomplete. The translator is sent a notification, so they'll try to edit their transliteration accordingly.

TheProteanGirl    Tue, 22/05/2018 - 10:15

I understand but i already posted one that matches the exact song so why do you need another? What if they dont edit?

TheProteanGirl    Tue, 22/05/2018 - 10:15

In that case can you make mine number one translation and transliteration please?

RadixIce    Tue, 22/05/2018 - 10:54

We're open to alternatives, so that's why users may add translations. But I can change the authoring date so that yours would be the first one.

RadixIce    Tue, 22/05/2018 - 10:55

Now yours is the first one.