Advertisement

I'm a little teapot (Tongan translation)

Advertisement
English

I'm a little teapot

I'm a little teapot short and stout.
Here is my handle.
Here is my spout.
When I get all steamed up,
Hear me shout!
Just tip me over
And pour me out
 
I'm a clever teapot, yes it's true.
Here's an example of what I can do.
I can turn my handle to a spout.
Just tip me over and pour me out
 
Submitted by Zarina01 on Sat, 29/07/2017 - 18:52
Align paragraphs
Tongan translation

Ko Au Ko Ha Ki'i Kulovai

Ko au ko ha ki'i kulovai, iiki mo fefeka
Ko eni ko hoku puke
Ko eni ko hoku hua
'Oka ku ka fonu mao
Ka fanongo ki hoku kaila!
Ke ke punou'i au hifo
'O lingi au ki tu'a.
 
Ko au ko ha kulovai poto, 'io 'oku mo'oni ia
Ko eni ko ha fakamahino ki he me'a 'oku lava ai
'Oku ou lava liliu'i 'eku puke ki ha hua
Ke ke punou'i au hifo 'o lingi au ki tu'a.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 29/07/2017 - 21:53
More translations of "I'm a little teapot"
English Children Songs: Top 3
See also
Comments