Advertisement

kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan

Submitted by hariboneagle927 on 07.05.2013

kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan (Filipino/Tagalog) — If people wants to accomplish or get something, they will do all means to make it possible. If people wants to avoid a certain obligation they will make all kinds of excuses.

English, explained by hariboneagle927 on Tue, 07/05/2013 - 13:48

kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan — Gagawin ng tao ang lahat upang makamit ang kanilang nais at iiwasan ng tao na gawin o harapin ang isang responsibilidad kung ayaw nila.

Filipino/Tagalog, explained by hariboneagle927 on Tue, 07/05/2013 - 13:50