Advertisement

Maldivian National Anthem - Gaumii salaam (ޤައުމީ ސަލާމް) (Transliteration)

Advertisement
Maldivian (dhivehi)

Maldivian National Anthem - Gaumii salaam (ޤައުމީ ސަލާމް)

ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް
 
ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމަތާއެކު ބޯލަނބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާ ދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް
 
ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދާ އެކީފެނުމުން ކުރީމެ ސަލާމް
 
ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުންނަށް
ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަޑުގައި ކުރީމެ ސަލާމް
 
ދިވެހިންގެ އުންމޭ ކުރި އަރައި ސިލްމާ ސަލާމަތުގައި
ދިވެހީންގެނަން މޮޅުވުން އެދިތިބެ ކުރީމެ ސަލާމް
 
މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ
ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުންއެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް
 
ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން
ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
 
ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރި އަބަދަށް
އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް
 
Submitted by hariboneagle927 on Wed, 03/04/2013 - 03:25
Align paragraphs
Transliteration

Maldivian National Anthem - Gaumii salaam

Gaumee mi ekuverikan mathee thibegen kureeme salaam.
Gaumee bahun gina heyo dhu'aa kuramun kureeme salaam.
 
Gaumee nishaanah hurumathaa eku bolan'bai thibegen,
Audhaa nakan libigen e vaa dhidha ah kureeme salaam.
 
Nasraa naseebaa kaamiyaabu ge ramzakah himenee,
Fessaa rathaai hudhaa ekii fenumun kureeme salaam.
 
Fakhraa sharaf gaumah e hoadhai dhevvi bathalun,
Zikraage mathiveri lhenthakun adhugai kureeme salaam.
 
Dhiveheenge ummay kuri arai silmaa salaamatugai,
Dhiveheenge nan molhu vun edhi thibegen kureeme salaam.
 
Minivankamaa madhaniyyathaa libigen mi 'aalamugai,
Dhinigen hithaa mathakun thibun edhigen kureeme salaam.
 
Dheenaai verinnah heyo hithun hurmaiy adhaa kuramun,
Seedhaa vafaatherikan matee thibegen kureeme salaam.
 
Dhaulathuge aburaai 'izzataa mathiveri vegen abadah,
Audhaana vun edhi heyo dhu'aa kuramun kureeme salaam.
 
Submitted by hariboneagle927 on Wed, 03/04/2013 - 03:26
More translations of "Maldivian National ..."
Transliterationhariboneagle927
Please help to translate "Maldivian National ..."
Collections with "Maldivian National ..."
See also
Comments