Advertisement

Marsh Valnikh (Марш Вольных) (Transliteration)

Advertisement
Russian

Marsh Valnikh (Марш Вольных)

Ровняйся! Смирно!
Затылок в затылок шеренги покорных
Послушно глотают приказы раздольных
 
Оскорбление. Обидно.
Но нужно молчать и вести себя тише
Тогда есть возможность взобраться чуть выше
 
На коленях. Противно.
Но давят на нас политическим ростом
И выпрямить спину не так уж и просто
 
Последних не видно.
Здесь в центре внимания лишь те кто пред нами
А все остальные пусть заботятся сами
 
(Припев:)
Марш вольных в душах огонь на лицах проказа
Марш вольных справа кретин слева зараза
Марш вольных выпал из строя растоптан и брошен
Марш вольных воля зажата характер изношен
 
Удар плетью.
Кровавые шрамы на голой спине
Лихим бунтарям наказание вдвойне
 
Угроза смертью.
Всем тем кто не чтит справедливых законов
Распахнуты двери тюремных загонов
 
Объяты сетью.
Ни шагу налево ни шагу направо
Из тех кто упал мастерят переправы
 
Награда медью.
Забота о бедных они как обуза
Им много не нужно не справятся с грузом
 
(Припев:)
Марш вольных в душах огонь на лицах проказа
Марш вольных души горят в порывах экстаза
Марш вольных на спинах упавших следы от подковы
Марш вольных воля зажата в тугие оковы
 
Submitted by SaintMark on Fri, 26/08/2016 - 19:50
Last edited by SaintMark on Wed, 18/10/2017 - 20:25
Align paragraphs
Transliteration

Marsh Valnikh

Rovnyaysya! Smirno!
Zatylok v zatylok sherengi pokornykh
Poslushno glotayut prikazy razdol'nykh
 
Oskorbleniye. Obidno.
No nuzhno molchat' i vesti sebya tishe
Togda yest' vozmozhnost' vzobrat'sya chut' vyshe
 
Na kolenyakh. Protivno.
No davyat na nas politicheskim rostom
I vypryamit' spinu ne tak uzh i prosto
 
Poslednikh ne vidno.
Zdes' v tsentre vnimaniya lish' te kto pred nami
A vse ostal'nyye pust' zabotyatsya sami
 
(Pripev:)
Marsh vol'nykh v dushakh ogon' na litsakh prokaza
Marsh vol'nykh sprava kretin sleva zaraza
Marsh vol'nykh vypal iz stroya rastoptan i broshen
Marsh vol'nykh volya zazhata kharakter iznoshen
 
Udar plet'yu.
Krovavyye shramy na goloy spine
Likhim buntaryam nakazaniye vdvoyne
 
Ugroza smert'yu.
Vsem tem kto ne chtit spravedlivykh zakonov
Raspakhnuty dveri tyuremnykh zagonov
 
Ob"yaty set'yu.
Ni shagu nalevo ni shagu napravo
Iz tekh kto upal masteryat perepravy
 
Nagrada med'yu.
Zabota o bednykh oni kak obuza
Im mnogo ne nuzhno ne spravyatsya s gruzom
 
(Pripev:)
Marsh vol'nykh v dushakh ogon' na litsakh prokaza
Marsh vol'nykh dushi goryat v poryvakh ekstaza
Marsh vol'nykh na spinakh upavshikh sledy ot podkovy
Marsh vol'nykh volya zazhata v tugiye okovy
 
Submitted by Guest on Fri, 20/04/2018 - 09:38
More translations of "Marsh Valnikh (Марш ..."
TransliterationGuest
See also
Comments