Advertisement

Menedék (English translation)

Advertisement
Hungarian

Menedék

Most elárulok egy titkot,
hogy a szívem ne legyen piszkos:
oda kísérlek, ahova mész,
arra követlek, amerre lépsz.
Már három napja ébren vagyok
és lassan elalszom állva,
de a gondolataimat többé
nem irányítom matematikával.
 
Most elárulom a titkom,
többe ne legyen rajtam billog:
rég ismerem, amitől félsz,
követlek, bárhova lépsz!
Nem nagy tudomány tisztázni,
Hogy még igényelném a támaszt,
amikor hajnali kettőkor motiváltan
a füledbe súgom a választ.
 
Ha körbejár az óra, én is hazatalálok!
 
Ahol a csönd a hang, a szó a dal,
a béke az ujjászületés.
Ahol a lét, a hely a feledés,
ahol az otthon az éjjeli menedék.
 
Most elárulok egy titkot,
mer' a szívem kissé piszkos:
magatehetetlenül távozunk,
míg egy életet gyászolunk.
De ha kinyitom a szememet újra,
úgy egy emberöltő múlva,
már nem kell az idő meg a pénz,
csak hadd táplálhassuk a fényt.
 
Ha körbejár az óra, én is hazatalálok!
És szikra gyullad bennem,
hogy tovább vihessem a lángot!
 
Vár, vár, vár, vár, vár...
vár az éjjeli menedék!
 
Submitted by Minchuks on Mon, 08/10/2018 - 21:55
Align paragraphs
English translation

Shelter

I'll tell you a secret now
So that my heart won't be dirty:
I'll accompany you, to where you're going
I'll follow you, wherever you step.
I've been awake for three days
And I'll soon fall asleep awake,
But from now on my thoughts
I won't direct with mathematics.
 
I'll tell you my secret now,
So the branding iron will never again be on me:
I've known for long what you're afraid of
I'll follow you wherever you step!
It's not great science to know,
That I still require a support,
When early in the morning with motivation
I'll whisper the answer into your ears.
 
When the clock goes around, I'll find my way home as well!
 
Where the silence is the sound, the word is the song,
Peace is resurrection.
Where existence and the place is forgetting,
Where home is the night's refuge.
 
I'll tell you a secret now,
Because my heart is a bit dirty:
Helplessly we leave,
While we mourn a life.
But if I open my eyes again,
Then after a generation,
We won't need the time and the money,
Just let us feed the light.
 
When the clock goes around, I'll find my way home as well!
And a spark ignites within me,
So I can carry the world onwards!
 
It waits, waits, waits, waits, waits...
The night's shelter waits!
 
Submitted by trisztanfan69 on Fri, 12/10/2018 - 08:55
Added in reply to request by Minchuks
See also
Comments