Advertisement

Mindfuck (Tongan translation)

Advertisement
English

Mindfuck

I stay in the room
I feel totally limp
No one knows
That's a mindfuck
 
The moon is red
Like the blood is
No one knows
It's a mindfuck
 
I'm starving in my room
I can't move myself
Its like I'm frozen yet
No one knows
It's a mindfuck
 
The moon is red
Like the blood is
No one knows
It's a mindfuck
 
I'm sleeping in the night
I start sweating and wake up
No one knows
It's a mindfuck
 
The moon is red
Like the blood is
No one knows
It's a mindfuck
 
Bury myself alive
While I yell
You don't stop until it's done
Just you know it
It's a mindfuck
 
The moon is red
Like the blood is
Now you know it
It's a mindfuck
 
The darkness is covering me
Like I'm drowning in a deep sea
Only you know it
It's a mindfuck
 
The moon is red
Like the blood is
Now you know it
It's a mindfuck
 
The moon is red
Like the blood is
It's a mindfuck
 
Submitted by Achampnator on Wed, 14/03/2018 - 20:40
Last edited by Coopysnoopy on Thu, 03/05/2018 - 09:26
Align paragraphs
Tongan translation

Pule'ihe'atamai

Ku nofo 'i he loki
Ku ongo'i koni kotoa
'Ikai 'ilo ha taha
Ko ha pule'ihe'atamai ia.
 
Kula he Māhina
Hange ko e toto
'Ikai 'ilo ha taha
Ko ha pule'ihe'atamai ia.
 
Kou fiekaia au 'i he'eku loki
'Ikai lava keu 'unu'unu'i au kita
Ko hange 'oku te'eki'ai tu'uma'u au
'Ikai 'ilo au
Ko ha pule'ihe'atamai ia.
 
Kula he Māhina
Hange ko e toto
'Ikai 'ilo ha taha
Ko ha pule'ihe'atamai ia.
 
'Oku ou mohe 'i he po'uli
Kamata au ke kava pea ku 'aa hake
'Ikai 'ilo ha taha
Ko ha pule'ihe'atamai ia.
 
Kula he Māhina
Hange ko e toto
'Ikai 'ilo ha taha
Ko ha pule'ihe'atamai ia.
 
Tanu au kita kae mo'ui
Lolotonga he'eku kaila
'Ikai tuku koe 'o a'u ke faka'oji ia
Ka ke 'ilo pē koe
He ko ia ko ha pule'ihe'atamai.
 
Kula he Māhina
Hange ko e toto
'Ikai 'ilo ha taha
Ko ha pule'ihe'atamai ia.
 
'O'ofaki'i mai he popou'uli
'O hange 'oku ou ngoto 'i loto tahi moana
Ko koe pē 'oku 'ilo ia
He ko ha pule'ihe'atamai ia.
 
Kula he Māhina
Hange ko e toto
'Ikai 'ilo ha taha
Ko ha pule'ihe'atamai ia.
 
Kula he Māhina
Hange ko e toto
Ko ha pule'ihe'atamai ia.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 01/05/2018 - 22:31
Comments