Mnatsac@ vacharvum e (Մնացածը վաճառվում է) (English translation)

Advertisements
Armenian

Mnatsac@ vacharvum e (Մնացածը վաճառվում է)

Միայն այն չի վաճառվում,
Որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում,
Որ ոչ լողում է, ոչ թռչում,
Միայն այդ չի վաճառվում:
 
Միայն նա չի վաճառվում,
Որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում,
Որ ոչ լռում է, ոչ ճառում,
Միայն նա չի վաճառվում:
 
Մնացածը վաճառվում է,
Մնացածը վաճառվում է,
Մնացածը վաճառվում է,
Անաստված այս աշխարհում:
 
Մնացածը վաճառվում են,
Մնացածը վաճառվում են,
Մնացածը վաճառվում են,
Եվ բոլորն են վաճառվում:
 
Եվ միայն խաչիդ գամերը,
Այս կյանքի տառապանքները
Միայն այդ չի վաճառվում:
 
Եվ սրտին սեղմված պատկերը,
Կորուստի թախծոտ աչքերը,
Միայն այդ չի վաճառվում:
 
Անցյալի հալված ստվերները,
Եվ գալիք արհավիրքները,
Միայն այդ չի վաճառվում:
 
Եվ նաև վերջին չորրորդը,
Որ մերժում է այդ աճուրդը,
Միայն, նա չի վաճառվում:
 
Մնացածը վաճառվում է,
Մնացածը վաճառվում է,
Մնացածը վաճառվում է,
Անաստված այս աշխարհում:
 
Մնացածը վաճառվում են,
Մնացածը վաճառվում են,
Մնացածը վաճառվում են,
Եվ բոլորն են վաճառվում:
 
Submitted by Alex Listengort on Tue, 10/07/2018 - 05:36
Align paragraphs
English translation

That alone which is not sold

That alone which is not sold
That which neither flies nor falls
That which neither swims nor halts
That alone that’s never sold.
That alone which is not sold
That which neither speaks nor holds
That which neither births nor molds
That alone that’s never sold.
 
All the rest is well and sold
All the rest is well and sold
All the rest is well and sold
In this Godless, futile world.
All the rest is well and sold
All the rest is well and sold
All the rest is well and sold
Everyone who lives is sold.
 
All but the nails of your cross
Those sufferings of your life
That alone that’s never sold.
And the bitter eyes of loss
The squeezed image to your heart
That alone that’s never sold.
The melted shadows of the past
And the future great mishaps
That alone that’s never sold.
And also the final four
Which accepts nothing at all
That alone that’s never sold.
 
All the rest is well and sold
All the rest is well and sold
All the rest is well and sold
Everyone who lives is sold.
 
© Copyright հեղինակային իրավունքներ Derechos de autor זכויות יוצרים Telif hakkı Авторские права:
Александр Листенгорт Ալեքսանդր Լիստենգորթ Alexander Listengort אלכסנדר ליסטנגורט
Submitted by Alex Listengort on Tue, 10/07/2018 - 05:39
More translations of "Mnatsac@ vacharvum e..."
See also
Comments