Advertisement

In My Veins (Vietnamese translation)

Advertisement
Vietnamese translation

Trong Tĩnh Mạch Tôi

Chẳng có gì xảy ra như dự kiến cả
Mọi thứ rồi sẽ tan vỡ thôi
Mỗi người có một cách thật riêng
Để nói lời từ biệt
Những gì mà em từng dựa vào
Và những gì mà em có thể giả tạo
Rồi sẽ rời bỏ em vào buổi bình minh
Rồi tìm tới em vào ban ngày
 
Ồ, em đang chảy trong tĩnh mạch tôi, và tôi không thể lấy em ra
Ồ, em là tất cả những gì tôi cảm thấy, trong màn đêm, trong miệng mình
Ồ, em bỏ chạy đi, vì tôi không phải thứ em tìm thấy
Ồ, em đang chảy trong tĩnh mạch tôi, và tôi không thể lấy em ra
 
Mọi thứ rồi sẽ thay đổi
Không gì như cũ nữa
Không ai là hoàn hảo cả
Ồ, nhưng tất cả mọi người là để đổ lỗi đấy
Những gì mà em từng dựa vào
Và những gì mà em có thể cứu lấy
Rồi sẽ rời bỏ em vào buổi bình minh
Rồi tìm tới em vào ban ngày
 
Ồ, em đang chảy trong tĩnh mạch tôi, và tôi không thể lấy em ra
Ồ, em là tất cả những gì tôi cảm thấy, trong màn đêm, trong miệng mình
Ồ, em bỏ chạy đi, vì tôi không phải thứ em tìm thấy
Ồ, em đang chảy trong tĩnh mạch tôi, và tôi không thể lấy em ra
 
Không, tôi không thể gạt bỏ em ra
Không, tôi không thể gạt bỏ em ra
Ôi không, không thể gạt bỏ em ra
Không, tôi không thể gạt bỏ em ra
 
Mọi thứ đều tăm tối
Nhiều hơn khả năng chịu đựng của em
Nhưng em chợt thấy một tia nắng
Rực sáng
Rực sáng trên gương mặt em
Gương mặt em
Trên gương mặt em
 
Ồ, em đang chảy trong tĩnh mạch tôi, và tôi không thể lấy em ra
Ồ, em là tất cả những gì tôi cảm thấy, vào những đêm, trong miệng mình
Ồ, em bỏ chạy đi, vì tôi không phải thứ em tìm thấy
Ồ, em đang chảy trong tĩnh mạch tôi, và tôi không thể lấy em ra
 
Không, tôi không thể gạt bỏ em ra
Không, tôi không thể gạt bỏ em ra
Ôi không, tôi không thể có được em
 
Submitted by Nắng on Tue, 17/04/2018 - 05:05
English

In My Veins

Comments