Xindl X - Na vodě (English translation)

Czech

Na vodě

Můj člun asi trpí závadou,
je častejc na dně nežli za vodou,
nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit,
být zas platným člunem společnosti.
 
Nežít snadně podle cizích návodů,
den za dnem na pochodu k důchodu,
všechno hodit to za hlavu, přiznat si, že v tom plavou
a z přístavu zas vyplout na vodu.
 
Celej můj život plave na vodě,
mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj
a tenhle vítr mý plachty pohání,
kam unáší mě, nemám zdání.
Celej můj život plave na vodě,
mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj
a tenhle vítr mi vdechne druhej dech,
když z dohledu se ztratil břeh.
 
Plul jsem vždycky po boku vaší jachtě,
tam, kam jste chtěli, ne tam, kam jsem já chtěl.
A teď jsem bez navigace a připadám si ztracen,
ale přesto nebudu se vracet.
 
Celej můj život plave na vodě,
mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj
a tenhle vítr mý plachty pohání,
kam unáší mě, nemám zdání.
Celej můj život plave na vodě,
mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj
a tenhle vítr mi vdechne druhej dech,
když z dohledu se ztratil břeh.
 
Všechno dobrý, je i k něčemu zlý,
připomínaj mi na kapesníku uzly,
a tak rychlostí těch uzlů, se teď vzdaluju zlu,
na chatrný děravý bárce.
 
Celej můj život plave na vodě,
mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj
a tenhle vítr mý plachty pohání,
kam unáší mě, nemám zdání.
Celej můj život plave na vodě,
mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj
a tenhle vítr mi vdechne druhej dech,
když z dohledu se ztratil břeh.
 
Submitted by Arisuaq on Thu, 12/07/2018 - 17:59
Align paragraphs
English translation

On water

My boat probably has got a fault,
it's more often sunk than behind water[1],
probably a time for fasting and getting rid of effort came,
to be again a valid community boat.
 
To don't live easily by instructions by someone else,
day to day pension is earlier,
everything to throw away, to confess, that they don't manage it,
and to swim again on the boat from the harbour.
 
All my life swims at water,
I've got wind from people, who still fight and fight,
and that wind does run my sail,
where it flows me, I don't know.
All my life swims at water,
I've got wind from people, who still fight and fight,
and that wind will breathe me new breath,
when I lost shore from my vision.
 
I have still sailed in your yacht,
there, where you wanted to go, not where I wanted to go.
And now I'm without navigation and I think I'm lost,
but even after that, I won't come back again.
 
All my life swims at water,
I've got wind from people, who still fight and fight,
and that wind does run my sail,
where it flows me, I don't know.
All my life swims at water,
I've got wind from people, who still fight and fight,
and that wind will breathe me new breath,
when I lost shore from my vision.
 
Everything good is bad for something else,
they remind that my handkerchief has got nodes,
and fast as that nodes, I'm running away from evilness,
at shoddy leaky bark.
 
All my life swims at water,
I've got wind from people, who still fight and fight,
and that wind does run my sail,
where it flows me, I don't know.
All my life swims at water,
I've got wind from people, who still fight and fight,
and that wind will breathe me new breath,
when I lost shore from my vision.
 
Submitted by Arisuaq on Thu, 12/07/2018 - 18:10
Author's comments:

[1]- on a shore

Comments