Please translate 七級半地震

Chinese

七級半地震

情困 包裹將破裂的心
愁困 趕不走這段光陰
樹木更加起震 哭得心也在抽筋
七級半地震 沙粒有淚印 火山也亂噴
七級半地震 海水滲入了裂痕深處
淚兒水浸地球的缺陷
當天發誓多麼美麗 一生都不變心
痴心已逝多麼叫人傷心
雷電遠遠看見我亦有點不忍心
你的過份
七級半地震 沙粒有淚印 火山也亂噴
七級半地震 海水沁入了裂痕深處
淚兒水浸地球的缺陷
當天發誓多麼美麗 一生都不變心
痴心已逝多麼叫人傷心
雷電遠遠看見我亦有點不忍心
你的過份
當天發誓多麼美麗 一生都不變心
痴心已逝多麼叫人傷心
雷電遠遠看見我亦有點不忍心
你的過份
當天發誓多麼美麗 一生都不變心
痴心已逝多麼叫人傷心
雷電遠遠看見我亦有點不忍心

Comments