Advertisement

Please translate Dile Min Miriye - دلێ من مرييه

Kurdish (Kurmanji)

Dile Min Miriye - دلێ من مرييه

(x2)
dilê min mirîye
jîna min tarîye
pişhti te cana min
ev jîyan boçîye
ef emir boçîye

(x2)
to nebî dilberê
rojêt min boçine
ber çavet min nebî
jîna min mirine
evîna te wekî
deryayek bê bine

(x2)
ez heroj di mirim
derdê te dîn kirim
xemêt min giranin
ez neşêm hilgirim
ez nêşêm hilgirim

(x2)
evroke yê may bo jana dil
jixemêt teda evro yêboy kavil
hîvîya teme were bivemrine
vî agirê dilî da hilllllll

to nebî dilberê
rojêt min boçine
ber çavêt min nebî
jîna min mirine
evîna te wekî
deryayek bê bine
to nebî dilberê
rojêt min boçine.........

Submitter's comments:

This song is in Kurdish Bahdini dialect, which is mainly spoken in Duhok. It's a subdialect of Kurmanji, and also related to Sorani.

More translations of "Dile Min Miriye - دلێ من مرييه"
Please help to translate "Dile Min Miriye - دلێ من مرييه"
Kurdish (Kurmanji) → BulgarianГеорги Иванов
Comments