Please translate Guman Yoq

Uyghur

Guman Yoq

Yüzleri oti ay-quyashni sundirimen deydu
Közleri oti éyitqinimgha köndürimen deydu
Ashiq qelbimge hich qiynaghingdin nep yoq
Canim méning söygümde guman yoq.

Chimenge kirseng yoqalghaydur güllerning körki
Shox külseng sedep chishliringda durlarning körki
Könglüng baharning hawasidek sap ghubari yoqtur
Camalingda bar séhirligüchi hörlerning körki

Ashiq qelbimge hich qiynaghingdin nep yoq
Canim méning söygümde guman yoq.

Sen nege barsang yéningdadurmen sendidur oyum
Yénimda bolsang xop yarashqan boyunggha boyum
Ömrimning her anida bol peqet yanimda
Eng bexitlik bir cüp bolarmiz ey peri rohim

Ashiq qelbimge hich qiynaghingdin nep yoq
Canim méning söygümde guman yoq.

More translations of "Guman Yoq"
Comments