Advertisement

Russkaya Rat' (Polish translation)

Advertisement
Russian

Russkaya Rat'

Ой, что-то мы засиделись, братцы ,
Не пора ли нам разгуляться?
Русь молодая , силы немерено ,
Дайте коня мне да добрый меч!
 
Ратью пойдём да погоним ворога,
Русь молодая, сердцу дорого,
Да не пристало нам сидеть по хатам
Дайте коня мне да добрый меч!
 
Было это братцы давным-давно
Чёрные силы пришли войной.
А мы не знали, не ожидали
Жили, любили, детей рожали
 
Их сорок тысяч сороков,
Русь не видала таких врагов.
А мы не знали, не ожидали
Жили, любили, детей рожали
 
И полыхнули терема да хаты,
Бабы вплачь да малые ребята,
А мужики все, брат за брата,
Вышли за Родину воевать
 
Ой, что-то мы засиделись, братцы ,
Не пора ли нам разгуляться?
Русь молодая , силы немерено ,
Дайте коня мне да добрый меч!
 
Ратью пойдём да погоним ворога,
Русь молодая, сердцу дорого,
Да не пристало нам сидеть по хатам
Дайте коня мне да добрый меч!
 
Так в наши хаты пришла беда,
Жаркая сеча была тогда.
А мы не знали, не ожидали
Жили, любили, детей рожали
 
Ой, да не уж-то Русская рать
Не постоит за Родину-мать,
Били-рубили, ворога добили
И победили чёрную рать.
 
И засияло небо голубое,
Полная чаша мира да покоя
А кто пожалует к нам с войною...
Дайте коня мне да добрый меч!
 
Ой, что-то мы засиделись, братцы ,
Не пора ли нам разгуляться?
Русь молодая , силы немерено ,
Дайте коня мне да добрый меч!
 
Ратью пойдём да погоним ворога,
Русь молодая, сердцу дорого,
Да не пристало нам сидеть по хатам
Дайте коня мне да добрый меч!
 
*И засияло небо голубое,
Полная чаша мира да покоя
А кто пожалует к нам с войною...
Дайте коня мне да добрый меч!
 
Ой, что-то мы засиделись, братцы ,
Не пора ли нам разгуляться?
Русь молодая , силы немерено ,
Дайте коня мне да добрый меч!
 
Ратью пойдём да погоним ворога,
Русь молодая, сердцу дорого,
Да не пристало нам сидеть по хатам
Дайте коня мне да добрый меч!(*Х2)
 
Тьма проходит, и истинный свет уже светит.
Кто любит брата своего, тот пребывает во свете.
Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме
И мы имеем от Него заповедь, чтобы любящий бога
Любил и брата своего, в любви нет страха
Пребывающий в любви пребывает в Боге
И Бог в нем, и Бог есть любовь
 
Submitted by KatiKati on Fri, 10/06/2016 - 08:24
Last edited by sandring on Sat, 09/06/2018 - 07:47
Align paragraphs
Polish translation

Ruska Siła

Oj, coś się zasiedzieliśmy, bracia,
Nie pora to dla nas się zabawiać!
Ruś młoda, siły pełno,
Dajcie mi konia i dobry miecz!
 
Wojskiem* pójdziemy i pogonimy wroga,
Ruś młoda, sercu droga,
Tak i nie przystało nam siedzieć po chatach,
Dajcie mi konia i dobry miecz!
 
Było to, bracia, dawno temu.
Czarne siły przyszły niosąc wojnę.
A my nie wiedzieliśmy, nie spodziewaliśmy się,
Żyliśmy, kochaliśmy się i rodziliśmy dzieci.
 
Ich tysiąc tysięcy**,
Ruś nie widziała jeszcze takich wrogów.
A my nie wiedzieliśmy, nie spodziewaliśmy się,
Żyliśmy, kochaliśmy się i rodziliśmy dzieci.
 
I zapłonęły wieże*** i chaty,
Płaczą kobiety i małe dzieci,
A mężczyźni wszyscy, ramię w ramię****,
Poszli walczyć za Ojczyznę.
 
Oj, coś się zasiedzieliśmy, bracia,
Nie pora to dla nas się zabawiać!
Ruś młoda, siły pełno,
Dajcie mi konia i dobry miecz!
 
Wojskiem pójdziemy i pogonimy wroga,
Ruś młoda, sercu droga,
Tak i nie przystało nam siedzieć po chatach,
Dajcie mi konia i dobry miecz!
 
Tak do naszych chat przyszła bieda,
Straszna rzeź wtedy była.
A my nie wiedzieliśmy, nie spodziewaliśmy się,
Żyliśmy, kochaliśmy się i rodziliśmy dzieci.
 
Oj, czyż Ruskie wojsko
Nie stanie za Ojczyznę?
Biliśmy, rąbaliśmy, wroga dobiliśmy
I zwyciężyliśmy czarną siłę.
 
/I zajaśniało błękitne niebo,
Kielich pełen pokoju.
A jeśli komuś się zachce z nami wojny...
Dajcie mi konia i dobry miecz!
 
Oj, coś się zasiedzieliśmy, bracia,
Nie pora to dla nas się zabawiać!
Ruś młoda, siły pełno,
Dajcie mi konia i dobry miecz!
 
Wojskiem pójdziemy i pogonimy wroga,
Ruś młoda, sercu droga,
Tak i nie przystało nam siedzieć po chatach,
Dajcie mi konia i dobry miecz!/ x3
 
Ciemność przechodzi i światło prawdy już świeci.
Kto kocha brata swojego, ten przebywa w światłości.
A kto nienawidzi brata swojego, ten znajduje się w ciemności.
I my mamy od Niego przykazanie, żeby kochający Boga kochał też brata swego.
W miłości nie ma strachu.
Przebywający w miłości przebywa w Bogu
I Bóg jest z nim, i Bóg jest miłością.
 
Submitted by Dorian Mallory on Sun, 25/02/2018 - 22:45
Author's comments:

*przewijająca się w piosence рать może znaczyć zarówno "bitwę, walkę, konflikt", jak i "wojsko, armię"

**сорок тысяч сороков - wariacja na temat frazy сорок сороков, która oznacza "całe mnóstwo, bardzo dużo"

***терем - najwyższa kondygnacja budynku, zarezerwowana dla kobiet w siedemnastowiecznej Rosji, charakteryzująca się wysokim dachem. wcześniej, tj. na Rusi było to po prostu poddasze.

**** dosł. "brat za brata"

Translation source:
https://lyricstranslate.com/en/own
Collections with "Russkaya Rat'"
See also
Comments