Solo noi (Serbian translation)

Advertisements
Serbian translation

Samo mi

I govorila mi je... dobro mi je sa tobom.
I govorila mi je... ti si mi sve.
Ako [to] nije ljubav, reci mi ti, šta je?
Zaspala bi priljubljena uz mene.
Budila bi me uz poljubac i kafu
i posle se igrala sa mnom ovde u krevetu.
Ako [to] nije ljubav, reci mi ti, šta je?
I posle je nastavljala da priča o nama.
Samo mi, samo mi.
Reci mi da me ti želiš.
Samo mi, samo mi.
Naš dah.
Samo mi, samo mi.
Reci mi da nijedan čovek nije učinio da drhtiš kako sa mnom drhtiš.
Samo mi, samo mi.
Planine, ako želiš.
Samo mi, samo mi.
Zelene livade, ako želiš.
Samo mi, samo mi.
Reci mi da ne možeš da budeš sama jedan minut ako nisi sa mnom.
 
Mrzim zoru sada kada nisi tu.
Pada veče, ulazi u mene.
Ako [to] nije bol, reci mi ti, šta je?
Mislim na tebe i dalje, ali ti nisi sa mnom.
Samo mi, samo mi.
Reci mi – šta je ljubav?
Samo mi, samo mi.
Gde mi je pamet?
Samo mi, samo mi.
Mrzim ovu posteljinu što vremenom gubi tvoj miris.
Samo mi, samo mi.
 
Planine ne želiš.
Samo mi, samo mi.
Zelene livade ne želiš.
Samo mi, samo mi.
Govorila si mi da ne možeš biti jedan minut daleko od mene.
Samo mi, samo mi.
Moju kuću ne želiš.
Samo mi, samo mi.
Prodaću sve ako želiš.
Samo mi, samo mi.
Mrzim ovu posteljinu što vremenom gubi tvoj miris.
 
Samo mi... samo mi...
Mi, samo mi... samo mi... samo mi
Mi, samo mi... samo mi... samo mi
Mi, samo mi... samo mi... samo mi
samo mi... samo mi...
Mi, samo mi... samo mi, samo mi
 
Submitted by jvd on Tue, 08/05/2012 - 23:23
Italian

Solo noi

Comments