Space Song (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Hivavahaloa

Tomui 'i po'uli
Ke puke au ke ma'u
Mei ha ta'utu'anga'ataa
Ha paa maama.
 
Ke tuai
Ke ke malimali koe
'I ha potu 'i he mata ni
Ku tu'u au 'i ho tafa'aki.
 
Ko kau ta'ahine matalaulahi
Ke ma'u ia ke tonu.
 
To hifo ke hao
To hifo ke hao.
 
Malu ai 'e pō
Ma'a 'a e loto ma'ulalo
Ko hai 'e holo ho'o mata
'I hono tangia?
 
Hā me'a 'oku 'ai ke vilovilo 'e Maamavaivai eni?
Na'e puli koe
Na'e kumi nai 'e ia?
Ha potu 'i he mata ni.
 
To hifo ke hao
To hifo ke hao.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 10/10/2017 - 06:07
English

Space Song

More translations of "Space Song"
Beach House: Top 3
See also
Comments