Advertisement

Těšínská (English translation)

Advertisement
Czech

Těšínská

Kdybych se narodil před sto lety
v tomhle městě
u Larischů na zahradě trhal bych květy
své nevěstě
 
Moje nevěsta by byla dcera ševcova
z domu Kamińskich odněkud ze Lvova
kochał bych ją i pieśćił
chyba lat dwieśćie
 
Bydleli bychom na Sachsenbergu
v domě u žida Kohna
nejhezčí ze všech těšínských šperků
byla by ona
 
Mluvila by polsky a trochu česky
pár slov německy a smála by se hezky
jednou za sto let zázrak se koná
zázrak se koná
 
Kdybych se narodil před sto lety
byl bych vazačem knih
u Prochazků dělal bych od pěti do pěti
a 7 zlatek za to bral bych
 
Měl bych krásnou ženu a tři děti
zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti
celý dlouhý život před sebou
celé krásné dvacáté století
 
Kdybych se narodil před sto lety
v jinačí době
u Larischů na zahradě trhal bych květy
má lásko tobě
 
Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru
slunce by zvedalo hraniční závoru
a z oken voněl by
sváteční oběd
 
Večer by zněla od Mojzese
melodie dávnověká
bylo by léto tisíc devět set deset
za domem by tekla řeka
 
Vidím to jako dnes šťastného sebe
ženu a děti a těšínské nebe
ještě že člověk nikdy neví
co ho čeká
 
Submitted by hana.smachova on Wed, 13/06/2018 - 20:18
Align paragraphs
English translation

Těšínská

If I had been born a hundred years ago
In this town
I would have picked flowers for my bride
In Larischs garden.
 
She would have been a shoe-makers daughter
From Kaminski house, somewhere in Lviv
/a sentence in Polish/
I would have loved her and
At least for two hundred years
 
We would have lived in Sachsenberg
At the Jew Kohns house.
Of all the jewels in Těšín
She'd be the prettiest one.
 
Speaking Polish and a bit of Czech,
A couple of words in German and she would smile nicely.
Once a century a miracle happens,
A miracle happens.
 
If I had been born a hundred years ago
I would have been a bookbinder.
I would have worked at Prochazka from five to five
And got 5 guineas for it.
 
I would have had a beautiful wife and three kids
Good health. I'd be around thirty
With a long life ahead,
A long beautiful twentieth century
 
If I had been born a hundred years ago
In a different time
At Larischs garden I would pick flowers
For you, my love.
 
A tram would go up the hill across the river
And the sun would be raising the border barrier
And the nice smell of Sunday lunch
Would pour out of the windows
 
In the evening, an ancient melody
Would be heard from Moshe.
It would be summer nineteen hundred and ten
And a river would flow behind the house.
 
I can see it like today, a happy me,
Wife, children, and the sky of Těšín.
Its just good that man doesn't know
What lies ahead.
 
Submitted by hana.smachova on Wed, 13/06/2018 - 20:27
Translation source:
https://www.youtube.com/watch?v=7F8njkvbsj4
More translations of "Těšínská"
Jaromír Nohavica: Top 3
Idioms from "Těšínská"
See also
Comments