Advertisement

Texas (Filipino/Tagalog translation)

Advertisement
English

Texas

Wish I was back in Texas,
The ocean's no place for a squirrel.
Wish I was in Texas,
Prettiest place in the world, oh no.
I guess that deep in my heart,
I'll always be a Texas Girl.
I wanna go hooommme, hooommmmme, hommme
Yoldle ay e oh, yodle ay e oh, yodle ay e oh, a lay-ee, yo lay-ee.
I wanna wake up in Texas
I miss those wide open skies.
I miss my 20 acres, barbecues,
And pecan pies, oh why?
When I'm so far from you, Texas, all I can do is cry.
Yoldle ay e oh, yodle ay e oh, yodle ay e oh, a lay-ee, yo lay-ee.
I wanna go ho-oome, ho-oome,
I wanna go home.
 
Submitted by Zarina01 on Fri, 28/04/2017 - 16:30
Align paragraphs
Filipino/Tagalog translation

Texas

Sana nasa Texas uli ako,
Ang karagatan ay di para sa isang squirrel.
Sana nasa Texas ako,
Pinakamagandang lugar sa mundo, o hindi
Sa loob ng akin puso ay palagi
Akong magiging isang Texas Girl
Gusto ko talagang umuuuwii, umuwiiii, umuwi
Yoldle ay e oh, yodle ay e oh, yodle ay e oh, a lay-ee, yo lay-ee.
Gusto kong magising sa Texas
Namiss ko ang malawak na kalangitan
Namiss ko ang 20 hektarya, barbeque
at pecan pie, o bakit?
Kung malayo ako sa iyo Texas, kaya ko lang umiyak
Yoldle ay e oh, yodle ay e oh, yodle ay e oh, a lay-ee, yo lay-ee.
Gusto ko talagang umuuuwii, umuwiiii,
Gusto kong umuwi
 
Submitted by hariboneagle927 on Mon, 01/05/2017 - 11:33
Comments