Advertisement

Uiski s fastatsi | Уиски с фъстъци (English translation)

Advertisement
Bulgarian

Uiski s fastatsi | Уиски с фъстъци

Не съм аз нещо особено, не съм даже красив.
Не умея да говоря хубаво, такъв съм си мега свенлив.
Видях я там самотна на бара -
въртеше унесено кутия вносни цигари.
 
Видях също, че гледат я всички,
аз пък се опитах да я почерпя фъстъчки.
Върти се, не спира кутията вносни цигари,
а на мен под лъжичката взе да ми пари.
"Бонд, Джеймс Бонд" чух се да казвам,
отговора ѝ знаете всички.
Въздъхнах отчаяно и се обърнах
към моето уиски и мойте фъстъци.
 
Припев(x2):
Уиски с фъстъци
и от време на време бадеми.
 
Естествено е всичките сутрини да ме боли глава.
Това се случва на хиляди българи, Европа не я трогва това,
че пия сам - ето какво ме тревожи,
самотата е тъжна, скучна, досадна.
 
Имам случайно някаква работа,
нищо, че не съм упорит, работлив.
Закъснявам разбира се, не влагам старание,
шефа ме заплашва всеки ден с уволнение.
"Вън, вън!" чух го да кряска,
как отговорих аз знаете всички.
Въздъхнах отчаяно и се запътих
към моето уиски и мойте фъстъци.
 
Припев(x2):
Уиски с фъстъци
и от време на време бадеми.
 
Знам, че адски е глупаво
и банално дори.
Исках да кажа нещо хубаво,
интелигентно нещо нали,
а то пък виж какво се получи.
Младите от това какво ще научат?
 
Не нямам, нямам какво да ви дам,
нищо не мога и нищо не знам.
Ключа съм забравил и не е това мойта барака,
не ми харесва тук, но какво ли има оттатък.
Цигарите са вредни ужасно за здравето,
защо не ги оставих още на времето.
Нищо не мога и нищо не знам.
Не, не, не нямам, нямам какво да ви дам освен...
 
Припев(x2):
Уиски с фъстъци
и от време на време бадеми.
 
Submitted by Trompetista on Sun, 04/02/2018 - 10:32
Align paragraphs
English translation

Whiskey with peanuts

I'm not something special, I'm not even beautiful.
I can't speak nicely, I'm just mega-shy.
I saw her there, lonely on the bar -
she was spinning a box of cigarettes.
 
I also noticed, that everyone's looking at her,
nonetheless I tried to offer her some peanuts.
The box of cigarettes didn't stop spinning,
and I was getting nervous.
"Bond, James Bond" I heard myself saying,
and you know her answer.
I sighed desperately and turned around
to my whiskey and peanuts.
 
Chorus(x2):
Whiskey and peanuts
and from time to time - almonds.
 
Of course evey morning my head hurts.
This happens to thousands of bulgarians, but Europe doesn't care,
that I drink alone - here's what's bothering me:
lonelyness is sad, boring, annoying.
 
I happen to have work,
besides that I'm not hardworking.
I'm late of course, I don't care,
my boss threatens to fire me.
"Out, out!" I heard him shout,
and how I replyed, you all know.
I sighed desperately and went
to my whiskey and peanuts.
 
Chorus(x2):
Whiskey and peanuts
and from time to time - almonds.
 
I know it's stupid as hell
and even banal.
I wanted to say something good,
something inteligent,
and look what happened.
What are the young going to learn from this?
 
No, I have nothing to give you,
I can't do anything and I know nothing.
I forgot my key and this isn't my hut,
I don't like it here, but what over there.
Cigarettes are awfuly bad for your health,
why didn't I stop them a while ago.
I can't do anything and I know nothing.
No, I have nothing to give you except...
 
Chorus(x2):
Whiskey and peanuts
and from time to time - almonds.
 
If you liked my work, don't forget to show it. :) Click the "Thank you" button and rate.
Submitted by Trompetista on Sun, 04/02/2018 - 10:53
Comments