Umbrella (Tongan translation)

Advertisement
Tongan translation

Malu'uha

Ma'u koe hoku loto
Kae hala'ataa vaha'a'i vaamaama 'a taua
Mahalo 'i tohitaa
Ka ko koe 'oku kei hoko ko hoku pele
'Ofa'anga, he 'i he po'uli
'Ikai ke jio koe me'alele ngingila
Pea ko ia ai 'oku pau keu 'i ai au
Mo koe teu 'inaji ma'u pe
He...
 
Tau:
'E kapau ulo e La'ā, te tau ngingila fakataha
Nau pehe kia koe teu nofo 'i heni 'o ta'engata
Nau tala atu teu hoko ko ho'o kaume'a ma'u pe
Na'a ku fuakava kau tolonga au ai 'o a'u ki he ngata'anga
Ka 'oku 'uha lolo lahi ia 'i mu'a
'Ilo'i te tau ma'u 'akitaua pe ma'u pe
Ke lava koe ke tu'u 'i lalo 'eku malu'uha
Ke lava koe ke tu'u 'i lalo 'eku malu'uha
[-'uha, -'uha, 'e, 'e, 'e]
'I lalo 'eku malu'uha
[-'uha, -'uha, 'e, 'e, 'e]
'I lalo 'eku malu'uha
[-'uha, -'uha, 'e, 'e, 'e]
'I lalo 'eku malu'uha
[-'uha, -'uha, 'e, 'e, 'e, 'e, 'e, 'e]
 
Hala'ataa 'e ta'ofi 'ia te kitaua 'e he ngaahi me'a sai'ia ni
Ko koe ko e konga 'o hoku jino, 'i heni maa 'a e 'i mu'a 'i mu'a
'Okapau na'e hoko e tau ki hono faitongia
Pea kapau kuo haa 'a Maamani 'ene me'alava
Kapau 'oku faingata'a ia, ka te tau heheka'i fakataha ho'o loto
He...
 
Tau
 
Ke lava koe ke lele ki hoku nima
Sai pe ia, 'oua fakakina
Ha'u mai kia te au
'Ikai ha vaa 'i he vaha'a 'o 'etau 'ofa
Pea 'alu ai pe 'o tuku ke 'uha
Ko au katoa pe 'oku 'aonga 'ia koe mo e ha me'a
He...
 
Tau
 
'Oku 'uha
'Oi, 'ofa'anga, 'oku 'uha
Ha'u ki heni 'ofa'anga kia te au
Ha'u heni kia te au
'Oku 'uha
'Oi, 'ofa'anga, 'oku 'uha.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Thu, 27/07/2017 - 05:02
Author's comments:

my favorite cover of this song by Ember Island:

English

Umbrella

Comments