Uninvited (Norwegian translation)

Advertisements
English

Uninvited

Like anyone would be
I am flattered by your fascination with me
Like any hot-blooded woman
I have simply wanted an object to crave
But you, you're not allowed
You're uninvited
An unfortunate slight
 
Must be strangely exciting
To watch the stoic squirm
Must be somewhat heartening
To watch shepherd need shepherd
But you you're not allowed
You're uninvited
An unfortunate slight
 
Like any uncharted territory
I must seem greatly intriguing
You speak of my love like
You have experienced love like mine before
But this is not allowed
You're uninvited
An unfortunate slight
 
I don't think you unworthy
I need a moment to deliberate
 
Submitted by orangeprincess on Thu, 09/10/2008 - 21:00
Last edited by Zolos on Thu, 25/01/2018 - 14:35
Align paragraphs
Norwegian translation

Uinvitert

Som hvem som helst andre ville vært
Jeg er smigret av din fascinasjon av meg
Som hvem som helt annen varm blodet kvinne
Jeg har rett og slett ønsket et objekt å begjære
Men du, du er ikke tillatt
Du er uinvitert
En uheldig fornærmelse
 
Må være merkelig spennende
Å se den stoiske vri
Må være noe hjertelig
Å se gjeter trenge gjeter
Men du, du er ikke tillatt
Du er uinvitert
En uheldig fornærmelse
 
Som et ukjent territorium
Jeg må virke sterkt spennende
Du snakker om min kjærlighet som om
Du har opplevd kjærlighet som min før
Men dette er ikke tillatt
Du er uinvitert
En uheldig fornærmelse
 
Jeg tror ikke deg uverdig
Jeg trenger et øyeblikk til å overveie
 
Submitted by CamzLoe on Tue, 21/08/2018 - 12:47
Added in reply to request by Zarina01
Comments